Djurskolan

Djurskolan är ett koncept som Uppsala 4H genomfört i många år. Det går ut på att utbilda främst barn i yngre ålder, men även andra personer som av någon anledning kan vara i behov av utbildning av våra Svenska bondgårdsdjur, så som nyanlända och personer med olika former av funktionsnedsättning.

Djurskolan är ett koncept som går ut på att gruppen kommer till någon av våra 4H-gårdar två till fem gånger och träffar djuren och gårdens miljö. Under besöket, som leds av en guide från 4H, ges kunskap på ett väl anpassat sätt.

Gruppen får lära sig djurenslagens olika namn, vad vi människan kan få för resurser utav djuren, känna på ull, plocka ägg, komma i kontakt med djuren på nära håll och mycket mera.

Djurskolan planeras tillsammans med gruppledare/läraren och vi anpassar innehållet utefter gruppens förutsättningar och behov.

För mer info och bokning kontakta kansliet.