Allmänt om läger

Läger är en stor del av verksamheten inom 4H. Inom Uppsala läns 4H anordnas det varje sommar en rad olika läger för barn och ungdomar i olika åldrar. Vi samarbetar med bland annat Studiefrämjandet, SLU, Malma gård och Eda Naturskola kring våra läger. Information om vilka läger vi anordnar i år och under vilka veckor hittar du här nedan. Klicka på länken för respektive läger för mer information och anmälan.

Läger på lantgård – hålls på vår lägergård Bäcksäter i Tierp för dig som är 9 – 17 år.

Dagläger – anordnas på våra gårdar Gränby och Årsta för dig som är 6 – 12 år.

Eda-kollo - anordnas på Eda lägergård som ligger vid Norrsjön för dig som är 9 – 13 år.

Uppsala 4H:s länsläger 2020 – anordnas för dig som är 11 – 14 år och sugen på att åka på Rixläger i framtiden.

Är du intresserad av att jobba som lägerledare hos oss i sommar hittar du mer information om hur du ansöker under fliken “Jobba hos oss”.

Frågor och funderingar mailas till uppsala@4h.se. Hoppas vi ses i sommar!

 

Anmälningsvillkor

Betalning

Anmälan blir bindande först sedan avgiften erlagts. Av deltagaravgiften utgör på vissa läger viss del medlemskap i 4H.

Försäkring

I medlemsavgiften ingår försäkringsskydd för olycksfall.

Avbeställning

1. Vid avbeställning minst 30 dagar före lägrets början återbetalas 80% av avgiften. Återbetalning sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

2. Avbeställes lägervistelsen senare än ovan angivits, men minst 14 dagar före lägrets början, återbetalas 70% av avgiften. Återbetalningen sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

3. Avbeställes lägervistelsen senare än 14 dagar före lägrets början återbetalas endast 50 % av avgiften.

4. Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att deltaga i lägret under anmäld tid, återbetalas 80% av avgiften.

5. Vid avbeställning gäller dock – oberoende av tidpunkt – att lägerplatsen kan överlåtas till annan person, varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denna sänt in ny anmälningsblankett till lägerarrangören.

Avbruten lägervistelse

1. Avbryter deltagare lägervistelsen återbetalas 20 procent av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag (gäller ej om punkten nedan trätt i kraft). Gällande dagskostnad = Lägeravgiften dividerat med antalet lägerdagar.

2. Måste deltagaren skiljas från lägret på grund av grov olydnad eller brott mot ordningsreglerna, sedan minst två tillsägelser skett, återbetalas icke någon del av erlagd avgift.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som gör att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas gällande dagskostnad för de dagar som ej arrangerats.

Alla ovan nämnda återbetalningar sker utan någon som helst ränta.

DSC_0042
IMG_0030 (2)
3(1)