Nytt månadsblad maj-sept 2016 ute!

Nu finns månadsbladet för maj – september 2016 utlagt på vår hemsida. Du hittar det under fliken månadsblad.