Spånga by 4H

 

4H-klubben har bedrivit sin verksamhet på Spånga by sedan 1975. Spånga By som är en gammal gård med en lång historia, ligger inne i bostadsområdet intill Spånga kyrka och bildar tillsammans ett grönt kulturområde. Gårdens byggnader är från 1800 talet.

4H-gården försöker hålla de djur som räknas som lantgårdsdjur och som används i produktion. Att spegla en bondgård är svårt men när man besöker en 4H-gård ska man kunna få en bild av hur våra lantgårdsdjur hålls och hur de fungerar samt vad de producerar.

4H-gården är för många den enda kontakten med djur och ger en möjlighet att se och lära om dessa.

4H-gården är öppen för alla att besöka, djuren vistas normalt i sina hagar varje dag 8.30-16.30, på helger går dom in tidigare. Stallet är endast öppet när ansvarig djurskötare är inne (krav enl. lagen om offentlig förevisning) detta gör att det inte alltid går att komma in. Vi kan bara garanterar tillträde till stall för de grupper som har bokat sitt besök.

 

Om ni vill få ut mer av ert besök hos oss titta in på fliken studiebesök

Tänk på följande när ni besöker djuren.

  • Djuren trivs med tysta och lugna människor.
  • Det är inte alltid som djuren väljer att komma fram och hälsa, ha tålamod.
  • Djuren får rätt mängd foder på fasta tider. Mata aldrig djuren (det skapar bara problem för djuren och för oss som sköter dem).
  • Tvätta händerna efter djurbesök, ät gärna matsäcken före ni klappar djuren.
  • Djurens uppgift är att finnas till hands för alla, det är ett tufft arbete. Kom ihåg att visa dem respekt, då ni hälsar på dem i deras hem.