Rädda Vallentuna 4H-gård!

Vad har hänt?

4H-gården hade ett avtal med Vallentuna kommun som gällde fram till den sista juni 2018 där gården skulle få ett driftbidrag på 140 000:-/år för att driva verksamheten. Detta bidrag är betydligt lägre än det bidrag andra gårdar i länet får och mycket lägre än vad som krävs för att driva en gård med öppen visning.

I oktober 2017 insåg 4H-klubbens styrelse att det inte längre fungerade och träffade kommunen. Resultatet av det mötet finns att läsa i protokoll från Fritidsnämnden i Vallentuna. http://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammanträdeshandlingar/2017/fritidsnämnden/2017-10-19/06.%20Information%20till%20fritidsnämnden%20om%20framtiden%20för%20Vallentuna%204H-gård.pdf

Beslutet att hjälpa gården både på kort och lång sikt fattades. Detta gjorde att 4H-gården fick utökat bidrag utöver avtalen för att få sammanlagt 450 000:-

Önskemålet inför 2019 till kommunen på ytterligare utökat anslag fanns för att gården skulle kunna drivas vidare som en öppen visningsgård som alla i kommunen har möjlighet att ta del av gratis.

Efter att fritidsnämnden gått igenom sin budget återkom fritidsförvaltningen med att gården kommer få ett anslag på 140 000:-/år dvs. tillbaka till ett anslag som 4H redan har insett inte räcker för att driva verksamheten på. Detta har gjort att Stockholms 4H:s länsstyrelse har beslutat att inte ha kvar några anställda på gården och i.o.m det inte heller några djur.

Klubben kommer finnas kvar på gården och fortsätta driva verksamhet utan djur och vi fortsätter kämpa för att få Vallentuna Kommun och Fritidsnämnden att förstå vikten av 4H-gården. Tillsammans kan vi påverka besluten som fattas så att vi kan ta tillbaka våra djur och anställa personal och driva 4H-gården med öppen visning för alla kommunens invånare.

För att se vad som skrivits i lokalpressen klicka här.

Hur kan just du hjälpa?

Detta vill vi såklart protestera mot och vi behöver din hjälp! Du kan hjälp oss genom att:

  1. Skriv under: Här finns en protestlista att skriva under
  2. Skicka in ett medborgarförslag till kommunen – se instruktioner nedan.
  3. Var kvar som medlem i klubben och värva fler! Här kan du bli medlem
  4. Berätta om det här beslutet och hitta på egna sätt att protestera

 

Var med och påverka – skriv ett medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Vallentuna kommun kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Klipp ut nedan text och kopiera in i ett mail till: kommun@vallentuna.se

och i ämnesraden Medborgarförslag

____________________________________________________________ saxa här

Vi vill ha Vallentuna 4H-gård kvar! 

 

4H-gården i Vallentuna har hundratals besökare varje år och 250 mycket aktiva medlemmar fyller en oerhört viktig funktion och är en unik verksamhet.

Det är en mötesplats, ett besöksmål och framför allt ett fantastiskt forum för unga att kunna påverka och fatta egna beslut om sin fritid.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och arbetsgrupper sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

 

Om 4H

4H är en internationell ideell barn och ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.4H är mest känd för sitt fantastiska koncept med 4H-gårdar, i Stockholms län finns idag 10 stycken 4H-gårdar med sammanlagt 4000 medlemmar.

Alla 4H-gårdar har öppen verksamhet, dvs att alla kommuninvånare och övriga är välkomna att besöka djuren och gårdarna gratis.

4H-gården är ett populärt besöksmål för föräldralediga, förskolor, skolor och Vallentuna 4H-gård är inget undantag!

Det går det att boka häst och vagnturer, guidade visningar, pedagogiska besök som Kretslopp, REDE – Respekt, Etik, Djur och Empati, ett värdegrundsmaterial anpassat till förskolan och skolan. Ponnyridning varje helg.

För medlemmar i Vallentuna 4H-klubb finns djurskötargrupper, kurser, läger, övernattningar, ledarutbildningar, utbyten med andra klubbar och mycket mycket mer.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

.

Bakgrund

4H-gården hade ett avtal med Vallentuna kommun som gällde fram till den sista juni 2018 där gården skulle få ett driftbidrag på 140 000:- / år för att driva verksamheten.

I oktober 2017 insåg 4H-gården att det inte längre fungerade och träffade kommunen. Resultatet av det mötet finns att läsa i protokoll från Fritidsnämnden i Vallentuna.  http://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammanträdeshandlingar/2017/fritidsnämnden/2017-10-19/06.%20Information%20till%20fritidsnämnden%20om%20framtiden%20för%20Vallentuna%204H-gård.pdf

Beslutet att hjälpa gården både på kort och lång sikt fattades. Detta gjorde att 4H-gården fick utökat bidrag utöver avtalen för att få sammanlagt 450 000:- Detta behövdes för att kunna driva någon form av verksamhet med ett minimum av anställda. en heltidsanställd och två på deltid.

Önskemålet inför 2019 till kommunen på ytterligare utökat anslag fanns för att gården skulle kunna leva vidare som en visningsgård med personal på plats under 6 dagar i veckan och med Ideell personal övrig tid. (Djur behöver mat och tillsyn varje dag!)

Efter att fritidsnämnden gått igenom sin budget återkom fritidsförvaltningen med att gården kommer få ett anslag på 140 000:-/år dvs. tillbaka till ett anslag som 4H redan har insett inte räcker för att driva verksamheten på.

Detta har gjort att 4H:s länsförbundsstyrelse har beslutat att avveckla 4H-gårdsverksamheten dvs. det kommer efter årsskiftet inte finnas några anställda på gården och i.o.m det inte heller några djur.

Klubben kommer finnas kvar på gården och erbjuder medlemmarna andra aktiviteter i väntan på nystart.

.

Lägg inte ner Sveriges första 4H-gård!

Jag vill att ni ser över möjligheten att prioritera den här verksamheten genom att ge det stöd som krävs för att kunna bedriva en 4H-gård.

Jag och alla medlemmar i Vallentuna 4H-klubb kommer att kämpa för att 4H-gården kommer att startas igen!

.

.

Namn:

Kontaktuppgifter:

_________________________________________________________ saxa här