Länets aktiviteter

 

Utbildningar

Steg 1

Stockholms läns 4H:s första och grundläggande ledarutbildning för medlemmar från 11 år. Kursen tar upp ledarskap inom organisationen, 4H-kunskap och många andra spännande ämnen. Hur är man en bra ledare? Lär sig alla på samma sätt? Hur ska jag som ledare nå fram till hela gruppen? Det är frågor som kommer att besvaras på Steg 1-kursen. Kursen innefattar kurspass i 4H-kunskap med inriktning på 4H:s historia, organisation och internationellt. Utöver kurspassen arrangeras roliga aktiviteter med de andra deltagarna.

Steg 2

När du har gått Steg 1, kan du gå ledarutbildning steg 2. Denna kurs är en fördjupad ledarutbildning och innefattar även föreningskunskap, styrelsemetodik och ekonomi.

4H-gårdsledarkurs

4H-gårdsledarkursen är en kurs som är särskilt till för de ledare som är aktiva på en 4H-gård. I denna kurs är djuren i fokus och deltagarna lär sig om bland annat djursjukvård, lamning och körning med häst.

 

Läger

Länsläger 

Alla medlemmar i Stockholms län från 11 år får åka på länsläger. Lägret hålls under Kristi himmelfärdshelgen och deltagarna brukar bo i en scoutstuga i länet. Helgen är fullproppad av roliga aktiviteter, alltifrån tävlingar till mys vid lägerelden.

 

Riksläger

På riksläger får man åka från det året man fyller 14 år och det är ett tältläger. Ungdomarna som åker på lägret har chans att möta andra ungdomar från olika delar av landet och många blir vänner för livet. Lägret arrangeras av olika länsförbund varje år. 2015 arrangerade Stockholms län riksläger senast. 2019 hålls rikslägret i Sanda på Gotland.

 

Rikslägerträffar

Inför rikslägret arrangerar Stockholms länsledare träffar för länets medlemmar. Här ges information om lägret och deltagarna får en chans att lära känna varandra innan lägerveckan.

 

Tävlingar

4H-klubbarnas länsfinal

I 4H-klubbarnas länsfinal tävlar 4H-klubbar från hela Stockholms läns 4H. Varje klubb får skicka 1-2 lag till länsfinalens tävling och mästartiteln står på spel. Lagen tävlar i 4H:s grundstommar 4H-kunskap, Skogsbruk, Jordbruk och kategorin Hem och Hushåll. Det är en tävling där lagen ställs inför såväl teoretiska som praktiska utmaningar och vinnaren tar hem det ärofyllda vandringspriset.

 

4H-klubbarnas riksfinal

4H-klubbarnas riksfinal är en lagtävling där varje lag representerar en klubb. För att få tävla på 4H-klubbarnas riksfinal skall man uppfylla:

1) Tävlingsålder: Fyller 14-21 år under det året tävlingen är

2) Laget skall ha 3-5 lagmedlemmar

3) Alla lagmedlemmar skall vara medlemmar i den klubb de tävlar för

 

Till 4H-klubbarnas riksfinal kommer lag som representerar 4H-klubbar från hela Sverige. 4H-klubbarna i Sverige är organiserade i län, varje län får skicka 1-2 lag till riksfinalens tävling. För att få representera Stockholms läns 4H på riksfinalen skall ens klubb ha deltagit i och vunnit 4H-klubbarnas länsfinal.

 

Om Stockholms läns 4H inte arrangerar någon uttagningstävling eller vinnarna i länsfinalen inte har åldern inne för att tävla i riksfinalen skickas ett lag efter intresseanmälan.Det är vanligtvis länsförbundsstyrelsen som i slutändan står för beslutet eftersom länsförbundet står för finansiering av lagets tävlingingsavgift.

4H-klubbarnas riksfinal är en lagtävling där varje lag representerar en klubb. För att få tävla på 4H-klubbarnas riksfinal skall man följa dessa regler:

1) Tävlingsålder: Fyller 14-21 år under året

2) Laget skall ha 3-5 lagmedlemmar

3) Alla lagmedlemmar skall vara medlemmar i den klubb de tävlar för

http://www.4hklubbarnasriksfinal.se/

 

Stämma och konferenser

Länsförbundsstämma

På länsförbundsstämman väljs en ny styrelse för Stockholms läns 4H. Ekonomin gås igenom och alla medlemmar får skicka motioner (ett förslag) till mötet. Klubbens ombud väljs på klubbens årsmöte.

 

Planeringskonferens

På planeringskonferensen planerar vi tillsammans länets aktiviteter. Här beslutas även om en reviderad budget. Klubbens ombud väljs på klubbens årsmöte.

 

Klubbstyrelsekonferens

Alla som sitter i en styrelse i en 4H-klubb i Stockholms län blir varje år inbjudna på en konferens. Det ges möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma problem och mål, samt få inspiration av en gästföreläsare.