Internationellt

Sveriges 4H öppnar många dörrar för dig som medlem att resa och se världen genom utbyten och internationella arrangemang.  Sveriges 4H samarbetar med flera olika organisationer och länder världen över och detta gör det möjligt för dig som medlem att utforska världen på ett roligt sätt.

Norden

Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som arbetar för att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrangemang. Nordisktläger, Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter NSU anordnar.

International 4H Youth Exchange (IFYE)

IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom att man får större förståelse för andra kulturer och nya kontakter över hela världen. Denna bild lever kvar även idag.

Sveriges 4Hs samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bl.a. Australien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar mellan 6 v-6 mån.

Ansökan till IFYE skickas in senast den 1 november varje år.

Har man varit på ett IFYE-utbyte kan man gå med i IFYE-klubben. De hittar du här www.ifye.nu

Europa

För de europeiska länderna finns paraplyorganisationen Rural Youth Europe (RYE). Varje år anordnar de olika event för sina medlemsorganisationer, bl.a. vår- och höstseminarium, Europeiskt Rally och ledarutbildningar.

I Europa finns även paraplyorganisationen EFCF (European Federation of City Farms) som är ett samarbete mellan olika 4H-gårdsliknande organisationer i Europa.