Ledarskap

Ledarskap inom 4H

Som ledare i 4H agerar du på ett inspirerande sätt för att uppmuntra medlemmarna till både engagemang och kunskapssökande. På ett positivt sätt inspirerar du övriga medlemmar att engagera sig och våga ta eget ansvar.

I 4H:s ledarmetodik står det att 4Hs ledare ska präglas av ett flexibelt tänkande och ett öppet sinne. Ledaren ska stå för sina handlingar och sätta medlemmarnas utveckling i gruppen i första rummet.

I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund.

Central funktionärskurs

Central funktionärskurs arrangeras av Riksförbundet varje år på Valla folkhögskola i början av året. Denna kurs riktar sig till förtroendevalda på länsförbundsnivå och ideella/anställda på 4H-gårdar runt om i Sverige.

.

Utbildning

4H arrangerar utbildningar både på riksnivå, länsnivå och klubbnivå.

Stockholms läns 4H arrangerar främst utbildningar inom ledarutveckling. Ledarutbildningarna finns i tre steg, aspirantkurs, steg 1 och steg 2. När dessa kurser hålls under året går att se i länets kalendarium.

En kurs för medlemmar som är aktiva på 4H-gårdar kommer att startas under 2017. I denna utbildning är gårdens djur i fokus.