Kalendarium 2017

Januari

Rikslägerträff

Februari

17-18 februari – Aspirantkurs

Rikslägerträff

Mars

Rikslägerträff

April

Påskhelgen Juniorledarresa

1 april – Rikslägerträff

7-9 april – Ledarutbildning steg 1

Maj

6-7 maj – 4H-gårdsledarkurs (gamla J1)

14 maj – Länsförbundsstämma och Klubbstyrelsekonferens

25-28 maj – Länsläger

Rikslägerträff

Juni

Rikslägerträff

Juli

14-21 juli 4H:s riksläger – RIX17 i skåne

14-15 juli Riksförbundsstämma (i samband med RIX17)

Augusti

September

16 september – Nationella 4H-dagen

21 september – Planeringskonferens

Rikslägeråterträff

Oktober

13-14 oktober – Aspirantkurs

November

10-12 Ledarutbildning Steg 1

18 4H-gårdsledarkurs (“gamla J 1:an)  samt ev. 19/11 för ledare från 14 år

December