Björklundshage 4H-gård

Björklunds Hage 4H-gård ligger mitt i stadsdelen Norra Ängby i Bromma. 

Djuren finns att se i sina hagar dagtid året runt. På gården har vi ett 4H café som är öppet dagligen. Vi håller på veckodagarna djurskötargrupper för barn från 6 år och uppåt. Mini 4H för barn 4-6 år planeras efter efterfrågan, dagläger alla skollov. 

Våran lokal med musikanläggning går att hyra för kalas.