Stockholms 4H:s Länsförbundsstyrelse

styrelsen.stockholm@4h.se

ORDFÖRANDE

Anna Säll

E-post: anna.sall@4h.se

VICE ORDFÖRANDE

Lisa Aldenklint

E-post: lisa.aldenklint@4h.se

LEDAMOT

Nicole Hedenborg

E-post: nicole.hedenborg@4h.se

LEDAMOT

Hedda Sandelius

E-post: hedda.sandelius@gmail.com

 

LEDAMOT

Olof Segevall

E-post: olofsegevall@4h.se

LEDAMOT

Fredrika Frid

E-post:

LEDAMOT

Nicole Wikman

E-post:

 

SUPPLEANT

Isaac Sjöman

E-post:

SUPPLEANT

Hanna Nilsson

E-post:

REGIONSKONSULENT ADJUNGERAD

Kaisa Karlsson

e-post: kaisa.karlsson@4h.se

SUPPLEANT

Sven Pettersson

Verkställande utskott (VU)

Anna Säll

Lisa Aldenklint

Olof Segevall

Nicole Hedenborg