Stockholms 4H:s Länsförbundsstyrelse

ORDFÖRANDE

Olof Segevall

E-post: olof.segevall@4h.se

 

LEDAMOT

Anna Säll

E-post: anna.sall@4h.se 

 

 

LEDAMOT

Hanna Nilsson

E-post: hanna.nilsson@4h.se

 

LEDAMOT

Vera Asarnoj

E-post:

 

LEDAMOT

Isaac Sjöman

E-post: isaac.sjoman@4h.se

LEDAMOT

Johanna Blomberg

E-post: johanna.blomberg@4h.se

LEDAMOT

Nelly Brodén

E-post: nelly.broden@4h.se

SUPPLEANT

Bella Johansson

E-post:

REGIONSKONSULENT ADJUNGERAD

Kaisa Karlsson

E-post: kaisa.karlsson@4h.se

SUPPLEANT

Fredrika Frid

E-post: fredrika.frid@4h.se

Verkställande utskott (VU)

Anna Säll

Olof Segevall