corona-stockholms-4h-webbsidan_
Information från riksförbundet Sveriges 4H med anledning av Coronaviruset

 Pub. 2020-04-02

Sveriges 4H rekommenderar följande med anledning av Coronaviruset.

Coronavirusets påverkan för 4H

 Pub. 2020-03-19

I förra veckan skickade Stockholms läns 4H ut enhetlig information med anledning av Coronaviruset COVID-19. Med hänsyn till riskgrupper uppmanas besökare som har förkylningssymptom att vänta med besök på våra 4H-gårdar.

I övrigt gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att precis som vanligt, tvätta händerna före och efter besök hos våra djur. Den informationen finns på alla 4H-gårdar samt har delats i sociala medier.

Tillsammans med verksamhetsledarna för 4H-gårdarna har vi haft ett möte där Coronaviruset diskuterats; nuvarande läge och tänkbara scenarier. Alla gårdar har krishanteringsplaner och i nuläget gäller för alla anställda att noggrant följa utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.

Det är få sjuka i personalen och verksamheterna rullar på nästan som vanligt. Den förändring som gjorts än så länge är att all verksamhet sker utomhus, till och med kalas. Björklundshage 4H har stängt sitt café men Augustendals 4H:s café är igång med restriktioner.

Nästan alla gårdar har noterat fler besökare än vanligt. Anmälningar görs i nästan vanlig takt till sommarens läger, dock är det något glesare med påsklovsanmälningarna. De flesta satsar på Äggjakt utomhus.

Vi försöker att jobba på som vanligt, men är naturligtvis beredda att snabbt göra förändringar utifrån hur och vad myndigheterna beslutar.

 

Vänliga hälsningar,

Stockholms läns 4H