Kalendarium 2017

Januari

Rixträff

Februari

17-18 Aspirantkurs

Rixträff

Mars

10-12 Ledarutbildning steg 1

Rixträff

April

Påskhelgen Juniorledarresa

Rixträff

Maj

14 Länsförbundsstämma och Klubbstyrelsekonferens

25-28 Länsläger

Rixträff

Juni

Rixträff

Juli

14-21 RIX17

14-15 Riksförbundsstämma

Augusti

September

16 4H-dagen

21 Planeringskonferens

Rixåterträff

Oktober

13-14 Aspirantkurs

November

10-12 Ledarutbildning Steg 1

18 4H-gårdsledarkurs (“gamla J 1:an)  samt ev. 19/11 för ledare från 14 år

December