Stöd de utrotningshotade lantraserna på Stättared!

 

Torka och foderbrist! Hjälp oss klara foder till djuren i vinter!

FÖRETAG

Bli företagsfadder!

Att bli företagsfadder till en lantras innebär att ni bidrar till omvårdnaden för en utvald lantras på

Stättareds 4H-gård. För 5 000 kronor per år exklusive moms får ni ett fadderdiplom, er företagslogga i färgtryck på rasens informationstavla, er logga på sponsortavla i stallet samt er logga (med länk till er hemsidan) på gårdens hemsida: www.stattareds4h.se. Exponering i Nyhetsbrev och vid arrangemang etc. Pengarna går till skötsel, veterinärvård och foder till den lantras ni valt för ert fadderskap!

För mer information: kontakta oss på stattared@4h.se

Bli företagsfodervärd!

Nu kan ert företag bli fodervärd till djuren på gården. För 2 000 kronor per år exklusive moms får ni ett fodervärdsdiplom och ert företagsnamn uppsatt vid djurets informationstavla och på fodervärdstavlan på gården samt publicerat på hemsidan: www.stattareds4h.se. Pengarna går till skötsel, veterinärvård och foder till den lantras ni valt för ert fodervärdskap.

För mer information: kontakta oss på stattared@4h.se

PRIVATPERSONER

Bli fodervärd!

Nu kan du bli fodervärd till djuren på gården. För din gåva får du ett fodervärdsdiplom och ditt namn

uppsatt på fodervärdstavlan på gården samt publicerat på hemsidan. Gåvan går till skötsel, veterinärvård och foder till den lantras du valt för ditt fodervärdskap. Privatpersoner: 50 kr per månad eller 600 kr per år.

För mer information: kontakta oss på stattared@4h.se