I möjligaste mån försöker vi ha svenska lantraser på gården. Detta för att visa hur djuren såg ut på svenska gårdar förr i tiden.

På vanliga bondgårdar har man djur för att de producerar mjölk, kött eller ull som människan behöver. Förr fanns flera olika djurslag på samma gård, medan det numera oftast bara är ett djurslag. På 4H-gårdar försöker vi i möjligaste mån efterlikna en bondgård förr i tiden, med flera olika djurarter. Detta gör vi inte för att djuren producerar mjölk, kött eller ull, utan för att visa hur djuren såg ut på bondgårdar förr i tiden.

Djuren på Stättareds 4H-gård får mat, vatten och tillsyn varje dag. Om de är sjuka ringer vi efter veterinären som är djurens special-doktor, men faktum är att djuren på Stättared nästan aldrig är sjuka. Det tror vi beror på att de går ute nästan året om och får så mycket frisk luft.

Vill du vara med och sköta djuren hos oss? Hör av dig för att få veta mer!

Våra djur är svenska lantraser. Stättareds 4H-klubb driver 4H-gården i linje med riksförbundets målsättning för 4H-gårdar att aktivt verka för bevarandet av specifikt svenska lantraser. Stättareds 4H-klubb är därför medlemmar i följande lantrasföreningar.

Föreningen Allmogegeten medlemsnummer 450.

Göingeget och jämtget.

Föreningen Allmogekon medlemsnummer 279.

Bohuskulla.

Föreningen Landtsvinet medlemsnummer 895.

Linderödssvin.

Föreningen Svenska Allmogefår medlemsnummer 942.

Värmlandsfår.

Svenska Lanthönsklubben medlemsnummer 6588.

Gammalsvensk dvärghöna, Bohuslän-Dals Svarthöna, Orusthöna.

GutefårAkademin besättningsnummer 22.

Gutefår.

Föreningen Gotlandskaninen medlemsnummer 1188.

Mellerudskaniner