Höst på Stättared under en tid med Covid-19

Säkerhet och välbefinnande för våra gäster, personal och djur är vår prioritet och med anledning av Covid-19 anpassar vi verksamheten och har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg miljö och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut och ber alla våra gäster att respektera rådande förhållningsregler för att minska smittspridningen.

TÄNK PÅ ATT:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller tillhör en riskgrupp!
  • Tvätta händer ofta med tvål och varmt vatten!
  • Håll avstånd, bilda inga täta köer!
  • Stättareds 4H-gård är nu kontantfri. Betala med Swish eller kort.
  • Vissa inomhusområden i stall etc kan komma att stängas till för besökare.
  • Ta med egen penna om du ska delta i skattjakt eller tipspromenader!

Läs aktuell information på Krisinformation.se

Angående lägerverksamhet

Vi planerar för att genomföra läger även i sommar, men följer utvecklingen kring coronaviruset covid-19 noga. Självklart följer vi de rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten som kan bli aktuella.

I nuläget planerar vi att utföra våra tvådagarsläger. Vi kommer att genomföra en rad åtgärder och ändringar i våra arrangemang för att minska smittorisken. Våra lägerledare kommer att få särskild information om hur de ska agera och tänka med anledning av utbrottet av COVID-19 under en av deras förberedandekurser.

Om vi skulle behöva ställa in lägret kommer vi kommer att återbetala lägeravgiften, dock ej den del av avgiften som gäller medlemskap i Stättareds 4H-klubb