Sponsring till 4H-evenemang

Olika typer av evenemang anordnas av 4H i hela Sverige

Årliga arrangemang, som exempelvis  4H:s uppskattade riksläger, behöver sponsorer för att kunna genomföras. Om du vill bidra till ett specifikt evenemang är du välkommen att kontakta 4H:s rikskansli. Med er hjälp kan vår organisation ge mer glädje till fler.