Praktik på Skälby 4H-gård?

Vi tar emot APU-elever från gymnasiet som läser inriktning mot djur/natur/barn/ungdom. Mejla om det finns ledig plats för dina veckor till skalby@4h.se 

Vi tar emot praktikanter från arbetsförmedlingen utan mellanhand från underleverantörer. Kontakta din handläggare på AF. Utdrag från belastningsregistret ska göras då vi arbetar med barn och ungdomar. Är du utförsäkrad från A-kassan och skriven i Kalmar kommun kan kommunens arbetsmarknadsenhet ordna beredskapsanställning på upp till ett år på gården.

Har du rätt till LSS? Det finns en grupp som arbetar på gården med handeldare från kommunens LSS-verksamhet. Det är kommunen som avgör om plats finns i gruppen.

På grund av handledarbrist kan vi inte ta emot praktikanter från andra än ovanstående. För dig över 18år som vill jobba med djuren som fritidsintresse så har vi volontärer på helgerna, läs mer under helgfamilj/volontär.

Ett alternativ för skolor/fritidsverksamhet/personliga assistenter mm är att er personal går vår handledarutbildning på en dag. Efter det kan man komma hit med sina deltagare kostnadsfritt och utföra arbete som passar era deltagare. Mejla oss för mer information.

Vi tar inte emot Prao från grundskolan, förutom om man redan är medlem och aktiv i 4H-klubben. Anledningen är brist på handledare dagtid samt att det är samma aktivitet som vi erbjuder kvällar och helger till våra medlemmar.

Vi tar inte emot från kriminalvården/samhällstjänst.