Genbank

 

4H arbetar aktivt för att bevara gamla svenska lantraser. Det är djur som genom hårda tider härdats att klara såväl klimat som magert bete och är en del av vårt kulturarv. De är tåliga mot sjukdomar och har goda modersinstinkter.

 

 

I dagens högproduktiva lantbruk passar sällan dessa djur. De växer för långsamt och ger för lite avkastning och har därför blivit utrotningshotade. Men vi kan komma att behöva dem i framtiden. Dagens produktionsdjur har avlats hårt med olika risker som följd. Här fungerar gamla lantraser som  genbank. Man kan vrida tillbaka klockan genom att avla in lantras och på så sätt få friskare djur igen. Därför uppmuntras gårdar att hålla genbanksbesättningar och får ett ekonomiskt stöd av EU.

 

 

Skälby 4H-gård har följande lantraser: Linderödsvin, Rödkulla, Fjällko, Jämtget, Värmländska skogsfår, Ölandsgås och Öländsk dvärghöna.