Ridlekis HT 2018 – start i augusti

Anmäl här.

Ridlekis riktar sig till nybörjare eller barn med viss tidigare hästerfarenhet. Det finns även fortsättningsgrupper för yngre barn med riderfarenhet, som fortfarande är för unga för att gå i någon av våra ridgrupper.

Vid ett vanligt ridlekistillfälle blandar vi ridning och teori, därför är det sällsynt att vi har separata teoritillfällen annat än vid riktigt dåligt väder. Ofta börjar eller avslutas lektionen med att göra i ordning ponnyerna inför/efter ridning.

Varje grupp består av cirka 8 barn och har 2 vuxna ridlärare. Varje tillfälle är 60 minuter, 1 träff/vecka under 20 veckor. Grupper finns för barn födda mellan cirka 2007-2015, och vi sätter ihop grupperna så att barn i ungefär samma ålder får vara med varandra.

Alla ponnyer som används i verksamheten går att se här. Det går även att boka privatlektioner hos oss i mån av tid.


Ridgrupper HT 2018 – start i augusti

Anmäl här.

Hittar ni ingen ridgrupp med lämplig ålder eller nivå, kontakta info@robacks4H.se.

För barn med riderfarenhet enligt nedan, födda mellan 2004-2010. Består av cirka 6 barn och 1 ridlärare, för att hålla så hög standard som möjligt. Varje tillfälle är 60 minuter, 1 träff/vecka under 20 veckor. Även för ridgrupperna blandar vi ridning med teori, och barnen får lära sig allt kring hästen – inte enbart att rida.

Nivå: Barnet ska kunna sadla/tränsa/hantera hästen själv, rida utan ledare i skritt och trav, rida lätt m.m. Är ni osäkra på om nivån är lämplig, kontakta oss så får våra ridlärare avgöra.


Kostnader och anmälningsvillkor

Terminsavgift ridlekis:

2300 kr (115 kr/tillfälle, 20 tillfällen)

240 kr (medlemskap/kalenderår)

Terminsavgift ridgrupper:

2500 kr (125 kr/tillfälle, 20 tillfällen)

240 kr (medlemskap/kalenderår)

Med ridgrupp avses endast grupperna kl. 19.15-20.15 måndagar till torsdagar samt söndagar kl. 17.10-18.10.

Medlemskap är obligatoriskt för att delta i all vår verksamhet. Familjepris på medlemskapet för deltagare under 26 år (från 2:a medlemmen): 190 kr/kalenderår

Är du över 26 år och vill bli medlem, kontakta oss för kostnadsinformation. Angivna priser för medlemskap i det här dokumentet gäller enbart personer under 26 år.

Kallelse och betalningsinformation skickas ut via e-mail några veckor före terminsstarten. Betalning sker då via direktinbetalning till vårt PG.

Vid utebliven betalning fakturerar vi er, och då tillkommer en administrativ avgift på 10 kr per faktura. Betalas ej fakturan i tid tillkommer även påminnelseavgift på 50 kr. Vill ni delbetala terminsavgiften så kontakta vår kassör genom ekonomi@robacks4H.se för mer information.

Anmälan

Din anmälan är bindande från det att du skickat in din anmälan till oss. Du har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Röbäcks 4H-gård via e-mail info@robacks4H.se inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan delta. Om kursen har startat och ditt barn har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att ni avstår er ångerrätt.

Avhopp

Om ni avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att ni avbryter kursdeltagandet är sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas kostnaden för de tillfällen som återstår av terminen från datumet du informerade oss om avhoppet, med avdrag för medlemsavgiften som inte återbetalas. Avhopp kan endast meddelas skriftligt till info@robacks4H.se.

Frånvaro eller avhopp av andra skäl

Även om ni väljer att inte delta vid några eller samtliga tillfällen under terminen är ni betalningsskyldiga, så till vida att ni inte nyttjat ångerrätten inom 14 dagar efter det att vi bekräftat er anmälan (se villkor ovan).

Har ditt barn tappat intresset eller av annat skäl inte kan delta i kursen, så kan det ibland gå att sälja vidare platsen till någon på vår reservlista. Vi garanterar inte att vi har reserver intresserade av att köpa er plats, men det brukar vara värt ett försök särskilt i början av terminen.

En termin

20 tillfällen, 60 minuter 1 gång/vecka. Datumförteckning skickas ut i samband med kallelsen före terminsstarten.

Föräldranärvaro

Ridlekisgrupper

Ej obligatoriskt, men vi behöver hjälp att leda ponnyerna vid varje lektion. Är du inte hästrädd eller allergisk/har andra förhinder ser vi gärna att du ställer upp och hjälper till, detta eftersom vi är beroende av föräldrahjälp för att kunna ha ute så många ponnyer som möjligt per lektion. Ju fler ponnyer vi kan använda, desto roligare för barnen.

Ridgrupper

Förälder ska finnas tillgänglig på plats om inte annat överenskommits med ridläraren. Vid behov måste du kunna leda ditt barn när det rider.

Säkerhetsutrustning

Säkerhetsväst för ridning och ridhjälm finns att låna hos oss, men vi rekommenderar att ditt barn har en egen ridhjälm och säkerhetsväst för bästa passform och skydd.

Sko med liten klack måste bäras vid ridning, exempelvis ridstövel eller gummistövel. Sulan får inte vara helt platt. Gympaskor, crocs, sandaler och dylikt är förbjudet att använda vid ridning av säkerhetsskäl.

13615270_1257972874243144_3142891864733387813_n
13701155_1266232336750531_8344172482881759457_o
milton2
080916-17
12304499_1095019110538522_6384500978529258129_o
14352528_1333033023403795_7880833303295369249_o