Ridlekis
För barn födda mellan 2008-2016

Ridlekis riktar sig till barn som antingen är nybörjare eller har viss tidigare hästerfarenhet. Vi sätter ihop grupperna så att barn i ungefär samma ålder får vara med varandra.

Vid ett vanligt ridlekistillfälle blandar vi ridning och teori, därför är det sällsynt att vi har separata teoritillfällen annat än vid riktigt dåligt väder. Ofta börjar eller avslutas lektionen med att göra i ordning ponnyerna inför/efter ridning. Alla barn rider på varsin häst samtidigt majoriteten av lektionerna, därför krävs det även att du som vuxen är med och leder ditt barn när det rider om/när behov finns.

Det finns ridlekisgrupper på olika nivåer:

  • Nybörjare
  • Viss tidigare riderfarenhet
  • Riderfarenhet

Detta så att barnen ska få ut så mycket som möjligt av sina ridlekisgrupper. Våra ridlärare kan avgöra vilken nivå som är lämplig för ditt barn. När barnen blivit mer erfarna och lägst 8 år gamla går det sedan att börja i en ridgrupp, läs mer om det och vilka förkunskaper som då krävs här

Varje grupp består av cirka 8 barn och har 2 ridlärare. Varje tillfälle är 60 minuter, 1 träff/vecka under 20 veckor.


Kostnader och anmälningsvillkor

Terminsavgift ridlekis:

2400 kr (120 kr/tillfälle, 20 tillfällen)

240 kr (medlemskap/kalenderår)

Medlemskap är obligatoriskt för att delta i all vår verksamhet. Familjepris på medlemskapet för deltagare under 26 år (från 2:a medlemmen): 190 kr/kalenderår

Läs anmälningsvillkoren här före du gör din anmälan.

Hösten 2019 är fulltecknad! Platserna till vårterminen 2020 släpps i början av november här på hemsidan.

Porträtt-3