Våra ridnivåer sträcker sig från ridlekis för de allra yngsta – till Ridgrupp steg 4. Nedan kan du läsa mer om vad respektive nivå innebär. Vill ditt barn börja rida hos oss är det jättebra om du först tittar här och sedan kommer med förslag på vilken grupp du tror kan passa. Ofta väljer vi att placera ny elev i en grupp som befinner sig en nivå lägre än önskat för att bilda oss en egen uppfattning – men för att därefter snabbt kunna flytta vidare vid behov.

Här anges en kortfattad version av gruppernas nivåer. Observera att vi nedan bara anger ett urval av vad som ingår i terminsplaneringen.

IMG_5776
IMG_2911

RIDLEKIS – MELLAN 3-6 ÅR

Ridlekis, nybörjare: Ridning och teori för våra allra yngsta ryttare i ålder ca 3-6 år. Vi blandar lek med lärande och ser till så att barnet är bekväm i stallet & på hästryggen. Ridlekis är roligt, kravlöst och ger barnet en bra grund att stå på inför fortsatt ridning.

Ridlekis, fortsättning: Efter 1-2 terminer flyttas barnet vanligtvis till fortsättningsnivån. Rider oftast ännu med ledare första terminen i en fortsättningsgrupp.

Fortsättningsgruppen kan passa barnet i flera terminer beroende på ålder och kunskap. Vid varje terminsstart fortsätter utvecklingen där föregående termin slutade. Detta går att se som en “miniatyrversion av ridskolan”. Året barnet fyller 7 år flyttas barnet automatiskt över till ridskolan.

Ridning:

 • Upp och avsittning
 • Framåtdrivande-, förhållande- och vändande hjälper (Starta, stanna och svänga)
 • Grundläggande ridord så som skänklar, sits, tyglar, vikt m.m.
 •  Enkla ridvägar, volta, volt tillbaka, vänd rätt upp, snett igenom
 • Lättridning i trav

Teori:

 • Pälsvård, borsta och rykta, kratsa hovar
 • Sadla, tränsa och sätta på grimman
 • Säker hästhantering & stallsäkerhet
 • Hästens färger & tecken
 • Enkla ridvägar

RIDSKOLA – FRÅN 7 ÅR

Ridgrupp steg 0: Ridning och teori för nybörjare från (cirka) 7 år-uppåt. Alla barn rider med ledare och saknar tidigare riderfarenhet.

Ridgrupp steg 1: Ridning och teori för nybörjare från 7 år-uppåt. Vanligtvis rider eleven med ledare.

Ridgrupp steg 1 +: Nybörjargrupp, lite erfarenhet (närmar sig steg 2).

Ridning:

 • Uppställning på medellinjen med lagom stora luckor
 • Upp och avsittning
 • Ridning med och utan tät fördelning
 • Grundläggande ridord så som skänklar, sits, tyglar, vikt m.m.
 • Framåtdrivande-, förhållande- och vändande hjälper (Starta, stanna och svänga)
 • Enkla ridvägar, volta, volt tillbaka, vänd rätt upp, snett igenom
 • Trav lättridning
 • Balans och gymnastiska övningar

Teori:

 • Grundläggande om hästens kroppsdelar
 • Pälsvård, borsta och rykta
 • Hovvård, kratsa hovar
 • Sadla, tränsa och sätta på grimman
 • Lära sig namnge färger och tecken på hästen
 • Ridvägar
 • Häst vid hand, hur jag leder hästen samt vänder hästen i boxen
 • Säker hästhantering & stallsäkerhet

Ridgrupp steg 2: Rider utan ledare och börjar även mot slutet av nivån att prova på galopp. Hanterar hästen själv i stallet, sadlar & tränsar utan hjälp.

Ridning:

 • Större krav på uppställning
 • Fler ridvägar såsom halvt igenom, serpentinbågar
 • Trav nedsittning, sitta på rätt sittben vid lättridning
 • Galopp en och en, ev. på led

Hoppning:

 • Lätt sits över bommar, låga kryss
 • Bom- och konbanor

Ridgrupp steg 3: Rider i skritt, trav och galopp. Hoppar små hinder och enkla banor. Kan ta in & ut hästen från hagen, göra i ordning före/efter ridning själv

Ridning:

 • Trav nedsittning, lodräta sitsen
 • Galoppfattning från trav
 • Framdelsvändningar
 • På volterna, byt om volt
 • Vändningar på cirkelbågar dvs. hörnpasseringar och böjda spår
 • Börja med tempoväxlingar

Hoppning:

 • Större krav på stadig lätt sits
 • Hoppning över enkla hinder i trav och ev. galopp

Ridgrupp steg 4: Rider i alla gångarter på olika typer av hästar. Har viss förståelse för betydelsen av ryttarens sits, hjälper, känsla och inverkan för samspelet med hästen. Hoppar banor med olika typer av hinder upp till cirka 50-60 cm. Hanterar hästen självständigt i stallet vid ryktning, sadling och tränsning, utan hjälp av ridlärare.

Ridning:

 • Galoppfattning från skritt och trav
 • Genomgång skänkelvikning
 • Kunna rida på volterna med bra fördelning
 • Rida alla gångarter med bra balans

Hoppning:

 • Hoppa studs, lättare serier
 • Hoppa lättare banor