Om föreningen

“År 1998 började jag, då 7 år gammal, i en djurskötselgrupp på Röbäcks 4H-gård. En gammal, liten bondgård med så mycket kärlek och potential. Vi var inte mycket mer än två handfull medlemmar, när min mor engagerade sig och gick in i styrelsen som ordförande. Åren därefter drevs verksamheten vidare i minimal skala, och jag hade själv gått från att vara kursdeltagare till att ha en ponny uppstallad på gården och vara hjälpledare i barnverksamheten.

Redan i tidiga tonåren så blev jag invald i styrelsen, och eftersom att jag spenderade varje ledig stund på 4H så blev föreningen en stor del av mitt liv. Före jag ens var i gymnasieålder så brann hjärtat så hårt för gården att jag, tillsammans med en vän, bestämde oss för att starta upp verksamheten på allvar.

Åren därefter så växte föreningen från 50-talet medlemmar till över 450. Verksamheten fullkomligt exploderade och blommade efter alla år i skugga ut, och formades därefter till vad den är idag, över 20 år sedan mitt första möte med 4H.

Att se 4H som medlemmarnas och mitt livsverk är en självklarhet. Jag har föreningen att tacka för allt, den har format mig som människa, visat mig meningen med livet och gjort mig till en stark ledargestalt med en karriär inom den ideella sektorn. Än idag så är 4H:s verksamhet vad jag ägnar mig åt på fritiden, och nu sedan många år tillbaka på posten som ordförande.”

Hos oss bedrivs en verksamhet som riktar sig främst till barn- och ungdomar upp till 25 år. Varje vecka deltar cirka 170 deltagare i den häst- och djurkursverksamhet som vi bedriver på gården. På skolornas lov har vi lägerverksamhet, och regelbundet anordnas stora öppet hus-dagar som brukar besökas av flera hundra personer. Vi bedriver även fritidsgårdsverksamhet såväl som ungdomsgårdsverksamhet.

Utöver detta erbjuder vi regelbundet våra medlemmar många roliga och ofta kostnadsfria aktiviteter inom olika områden. Vi har en väldigt bred verksamhet där de flesta barn- och ungdomar kan hitta någonting som passar för just dem.

Ett av våra syften med verksamheten är att ge barn och unga referensramar till den ursprungsnäring som ger människan förutsättning till mat och hushåll, relation till lantgårdens djur, odling och natur samt god kamratskap på jämlika grunder. Vi lägger särskild tonvikt på att kunna integrera barn med funktionsvariationer i verksamheten. Likaså vill vi erbjuda barn och unga med annan nationell bakgrund att få prova på livet på landet och föreningsliv, samt komma nära djur och natur och få se hur det växer – och givetvis känna värmen från glada djur utan en stressad miljö.

Det är en verksamhet med många mervärden, såsom de fysiska och psykiska fördelarna som närheten till djur och djurskötsel innebär. På gården skapas gemenskap, insikter om djurs behov, kunskaper i ridning, relationer mellan människor och djur, en meningsfull fritid, och för vissa en grund inför en framtida tävlingskarriär.

13737534_1266235283416903_5344857265941814755_o
jennifer-23