Om föreningen

Hos oss bedrivs en verksamhet som riktar sig främst till barn- och ungdomar upp till 25 år. Varje vecka deltar cirka 170 deltagare i den häst- och djurkursverksamhet som vi bedriver på gården. På skolornas lov har vi lägerverksamhet, och regelbundet anordnas stora öppet hus-dagar som brukar besökas av flera hundra personer. Vi bedriver även fritidsgårdsverksamhet såväl som ungdomsgårdsverksamhet.

Utöver detta erbjuder vi regelbundet våra medlemmar många roliga och ofta kostnadsfria aktiviteter inom olika områden. Vi har en väldigt bred verksamhet där de flesta barn- och ungdomar kan hitta någonting som passar för just dem.

Ett av våra syften med verksamheten är att ge barn och unga referensramar till den ursprungsnäring som ger människan förutsättning till mat och hushåll, relation till lantgårdens djur, odling och natur samt god kamratskap på jämlika grunder. Vi lägger särskild tonvikt på att kunna integrera barn med funktionsvariationer i verksamheten. Likaså vill vi erbjuda barn och unga med annan nationell bakgrund att få prova på livet på landet och föreningsliv, samt komma nära djur och natur och få se hur det växer – och givetvis känna värmen från glada djur utan en stressad miljö.

Det är en verksamhet med många mervärden, såsom de fysiska och psykiska fördelarna som närheten till djur och djurskötsel innebär. På gården skapas gemenskap, insikter om djurs behov, kunskaper i ridning, relationer mellan människor och djur, en meningsfull fritid, och för vissa en grund inför en framtida tävlingskarriär.

IMG_2651