Frånvaroanmälan inför lektion

Om ni inte kan komma på er lektion så är det bra om ni i god tid före meddelar personalen det. Frånvaroanmälan ska göras via mail.

FRÅNVARO:  Meddelas via mail till roback@4H.se, med rubrik “Frånvaro + aktuellt datum”.

EKONOMISKA FRÅGOR: ekonomi@robacks4H.se

ALLA ÖVRIGA FRÅGOR: roback@4H.se

LÖPANDE INFORMATION:

www.robacks4H.se

https://www.facebook.com/Robacks4Hgard/

Skriven av Röbäcks 4H-gård,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade