Kostnad för medlemskap

Medlem under 26 år: 240 kr/kalenderår

Familjepris under 26 år (från 2:a medlemmen): 190 kr/kalenderår

Medlem över 26 år: 280 kr/kalenderår

Familjepris över 26 år (från 2:a medlemmen): 230 kr/kalenderår


Bli medlem i 4H

Följ stegen nedan för att bli medlem.
1. Gå in på: https://membersky.com/org/4h/robacks-4h/bli-medlem/
2. Fyll i alla uppgifter.
3. Tryck på “Skapa konto och faktura”.
4. Betala medlemsavgiften utifrån betalinformationen i fakturan.
5. Varmt välkommen som medlem i Röbäcks 4H-gård!

161001-8