Kostnad för medlemskap

Medlem under 26 år: 240 kr/kalenderår

Familjepris under 26 år (från 2:a medlemmen): 190 kr/kalenderår

Medlem över 26 år: 280 kr/kalenderår

Familjepris över 26 år (från 2:a medlemmen): 230 kr/kalenderår

Betalas in till: PG 876 751-9

Märk inbetalningen med: För- och efternamn

Övrigt: För att bli medlem måste du godta våra medlemsvillkor, läs mer här och om GDPR här. Skicka därefter ett mail med dina personuppgifter till ekonomi@robacks4H.se så registrerar vi dig som medlem när din betalning kommit in. Medlemskapet räcker i 1 kalenderår och är obligatoriskt för de som vill delta i någon av våra aktiviteter.

161001-8