Årsmöte

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte 2018-02-08 kl. 18.00 på Krusbärsvägen 48, Umeå. Föranmälan till årsmötet krävs och görs via följande länk, senast den 7/2: goo.gl/9xC4Vg

Vi bjuder på fika, ange vid anmälan om du har specialkost/allergier.

Motioner till klubbårsmöte skall vara inkomna senast 21 dagar före utlyst möte och skickas till info@robacks4H.se. Stadgar finns att läsa här.

Dagordning

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av protokolljusterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelsen

5. Fastställande av ärendelista

6. Styrelsens årsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av balansräkning

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut om arbetsprogram för klubben

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar

12. Behandling av budget

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år

c) Beslut om budget för nästkommande år

13. Val av styrelsefunktionärer enligt §8 i stadgarna

14. Eventuellt val av klubbledare

15. Val av revisorer enligt §12 i stadgarna

16. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).

17. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar

18. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte

19. Val av valberedning

20. Övriga ärenden

IMG_9655
Skriven av Röbäcks 4H-gård,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade