Villkor & samverkan med Studiefrämjandet

Vi använder oss av Studiefrämjandets anmälningsvillkor, som i sin helhet finns att läsa HÄR. På den här sidan har vi förenklat texten för anmälningsvillkoren, och lagt till sådant som är specifikt för just 4H:s verksamhet.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande från det att du skickat in din anmälan till oss. Du har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Röbäcks 4H-gård via e-mail info@robacks4H.se inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan delta. Om kursen har startat och ditt barn har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att ni avstår er ångerrätt.


Avhopp

Om ni avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att ni avbryter kursdeltagandet är sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas kostnaden för de tillfällen som återstår av terminen från datumet du informerade oss om avhoppet, med avdrag för medlemsavgiften som inte återbetalas. Avhopp kan endast meddelas skriftligt till info@robacks4H.se.


Frånvaro eller avhopp av andra skäl

Även om ni väljer att inte delta vid några eller samtliga tillfällen under terminen är ni betalningsskyldiga, så till vida att ni inte nyttjat ångerrätten inom 14 dagar efter det att vi bekräftat er anmälan (se villkor ovan).

Har ditt barn tappat intresset eller av annat skäl inte kan delta i kursen, så kan det ibland gå att sälja vidare platsen till någon på vår reservlista. Vi garanterar inte att vi har reserver intresserade av att köpa er plats, men det brukar vara värt ett försök särskilt i början av terminen.


En termin

Vårterminen 2021: 21 tillfällen, 60 minuter 1 gång/vecka. 


Föräldranärvaro

Saknar du hästerfarenhet sedan tidigare så erbjuder vi varje termin kostnadsfria intensivkurser för föräldrar till ridande barn, där vi går igenom grunderna i hästhantering, stallsäkerhet och hur du ska hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Ridlekisgrupper

Vi behöver hjälp att leda ponnyerna vid varje lektion. Är du inte allergisk/har andra förhinder behövs att du ställer upp och hjälper till, detta eftersom vi är beroende av föräldrahjälp för att kunna ha ute så många ponnyer som möjligt per lektion. Ju fler ponnyer vi kan använda, desto roligare för barnen. Tanken är att alla barn ska få rida på varsin ponny samtidigt på majoriteten av lektionerna och då behövs således ledare.

Ridgrupper

Förälder ska finnas tillgänglig på plats för ridgrupper mellan steg 0-3 om inte annat överenskommits med ridläraren. Om behov uppstår måste du kunna leda ditt barn när det rider. Steg 4 behöver inte ha förälder närvarande. 

Djurskötselgrupper

Förälder ska finnas tillgänglig på plats om inte annat överenskommits med ledaren.


Ideellt arbete

Alla deltagare ska för vår räkning varje termin vara med och sälja ett antal produkter för 4H:s räkning. Vi meddelar per mail när försäljningen ska påbörjas. Det går att köpa sig fri från att genomföra detta för 350 kr, meddela då via mail att ni avser göra det istället för att vara med och sälja. Den som säljer flest produkter under respektive försäljning vinner en privatlektion i ridning med en av våra ridlärare.


Säkerhetsutrustning

Säkerhetsväst för ridning och ridhjälm finns att låna hos oss, men vi rekommenderar att ditt barn har en egen ridhjälm och säkerhetsväst för bästa passform och skydd.

Sko med liten klack måste bäras vid ridning, exempelvis ridstövel eller gummistövel. Sulan får inte vara helt platt. Gympaskor, crocs, sandaler och dylikt är förbjudet att använda vid ridning av säkerhetsskäl.

IMG_6646