Välkommen till Röbäcks 4H-gård!

Röbäcks 4H-gård har funnits sedan 1985. Gården arrenderas av Umeå kommun och utgörs av ett klubbhus, en stor stallbyggnad, rasthagar och en mindre del betes-mark. Det finns också en fin ridbana.

4H är en internationell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Denna bredd gör att de flesta hittar något som passar just dem hos 4H. 4H är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som startade i USA 1902. 4H i Sverige startades av JUF (Jordbrukare-Ungdomens Förbund) på 1920-talet och fick dagens självständiga form 1979. JUF och FSU (Förbundet Skog och Ungdom) är samverkande förbund.

Sedan början av 1970-talet har 4H haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. 4H-gården ska efterlikna ett svenskt jordbruk med självhushåll – de djur som hålls bör vara svenska husdjursraser och växter som odlas ska vara de som hör hemma på svenska gårdar.

Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta del i de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar.

4Hs motto är att “Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H.

Röbäcks 4H-gård är godkänd för offentlig förevisning (SJVFS 2009:92) av Jordbruksverket. Vi innehar även §16-tillstånd för vår djurhållning och verksamhet på gården.

Verksamheten

Hos oss bedrivs en mycket viktig verksamhet som riktar sig främst till barn- och ungdomar upp till 25 år. Varje vecka deltar cirka 160 deltagare i den häst- och djurkursverksamhet som vi bedriver på gården. På skolornas lov har vi lägerverksamhet, och regelbundet anordnas stora öppet hus-dagar som brukar besökas av flera hundra personer.

Utöver detta erbjuder vi regelbundet våra medlemmar många roliga och kostnadsfria aktiviteter inom olika områden. Vi har en väldigt bred verksamhet där de flesta barn- och ungdomar kan hitta någonting som passar för just dem.

Ett av våra syften med verksamheten är att ge barn och unga referensramar till den ursprungsnäring som ger människan förutsättning till mat och hushåll, relation till lantgårdens djur, odling och natur samt god kamratskap på jämlika grunder.

Vi lägger särskild tonvikt på att kunna integrera barn med funktionsnedsättningar i verksamheten. Likaså vill vi erbjuda barn och unga med annan nationell bakgrund att få prova på livet på landet och föreningsliv, samt komma nära djur och natur och få se hur det växer – och givetvis känna värmen från glada djur utan en stressad miljö.

Det är en verksamhet med många mervärden, såsom de fysiska och psykiska fördelarna som närheten till djur och djurskötsel innebär. På gården skapas gemenskap, insikter om djurs behov, kunskaper i ridning, relationer mellan människor och djur, en meningsfull fritid, och för vissa en grund inför en framtida tävlingskarriär.


Vi samarbetar med Studiefrämjandet Västerbotten.

Anmälan till vårterminen 2019 är fortfarande öppen och det går bra att börja även efter terminsstarten som var v. 1-2. Avdrag för missade tillfällen görs då på terminsavgiften. Anmälan görs via följande länkar:

Ridlekis

Ridgrupp

Djurskötselkurs

Philippa_Olga-20