Stämma 2018

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

 Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman.

• Förtroenderådet – Du som valts att representera ditt länsförbund/distrikt på förtroenderådet.

• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Länsförbunds-/distrikt ska i god tid innan stämman anmäla ombud till Riksförbundets kansli. Namnen på ombuden mailas till info@4h.se.

Stämman är självklart öppen för åhörare.

Vilka tider gäller för riksförbundsstämman och förtroenderådet?

Riksförbundsstämman hålls i Studiefrämjandets lokaler Kraftverket, västra Järnvägsgatan 13 i centrala Tranås.

Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli klockan 19.00 vid stämmolokalen.

Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli kl 19 vid stämmolokalen, Kraftverket, Järnvägsgatan 13 Tranås. Om ni ankommer tidigare är ni välkomna till lägerområdet Rås Gård, för tältresning och dylikt. Om det då finns behov för resa till stämmolokalen från lägerområdet arrangeras det gemensamt. 

Meddela Rix18 via mail rix18@4h.se om ni ankommer tidigare på fredagen.

Förtroenderådet fortsätter sammanträda efter behov under lördagen innan stämmoförhandlingarna inleds. Om behovet finns kommer det att ske i Kraftverkets lokaler, tid meddelas på fredagen.

Stämmoförhandlingarna startar lördagen den 14 juli kl. 10.00.

Paus tas för lunch och stämmans deltagare medverkar vid invigningen av RIX18 kl. 13:00. Invigningen kommer att utgå ifrån Kraftverket, samlingplats meddelas vid stämman.

Vid 15:00 fortsätter lördagen med utskott på Kraftverket för samtliga ombud. Det avslutas med middag på Kraftverket och sedan gemensam transport till lägerområdet och 100-årsfirande.

Stämmoförhandlingarna återupptas söndagen den 15 juli kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00. Gemensam transport från lägerområdet till Kraftverket kommer att finnas för de som behöver, tider meddelas på lördagen.

Mat serveras till samtliga ombud på riksförbundsstämman enligt hålltider för RIX18.

Om ni anmäler er till info@4h.se kom ihåg att anmäla ev. matallergier, för er som anmäler via Rix18 hemsida så finns den informationen med i anmälan.

 

Resa

Varje ombud ansvarar själv för att ta sig till stämman på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt, kom ihåg att boka din resa senast den 25 juni för att få din reseersättning utbetald.

Du kan läsa mer om vad som gäller för att få ersättning för resa i samband med riksförbundsstämman under rubriken ”ersättning i samband med stämman”.

Resa med bil ersätts endast i undantagsfall och endast om samåkning skett. Information om hur du hittar till lägerplatsen hittar du på 4h.se/rix18/lagerplatsen/.

 

Boende

Riksförbundet erbjuder riksstämmoombuden och förtroenderådsombud gratis logi tillsammans med egna länets lägerdeltagare på lägerområdet. Medtag tält.

Önskar du annat boende än på lägerplatsen är det till självkostnadspris.

Hålltider Stämman 2018

stämma 2018

Ersättning i samband med stämman

Ombud erhåller ersättning för resa och fri kost i samband med riksstämmodagarna 14–15 juli. Inga traktamenten utgår. Observera att resan måste ske i direkt anslutning till stämman för att ersättning skall utgå. Detta innebär att om du stannar hela veckan på lägret utgår endast resan till stämman, ej resan hem.

Reseersättning utgår för resekostnader som överstiger 1000 kr, detta innebär att om dina tågresor till stämman kostar 1400 kr utgår reseersättning om 400 kr. Vänligen observera att din biljett ska vara bokad minst tre veckor innan stämmans avslutande, alltså innan 25 juni.

När du bokar dina biljetter, vänligen ta hänsyn till de mötestider som är bestämda.

Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats ersätts med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning endast enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad (se under resa ovan).

De ombud som även är lägerdeltagare under hela lägerveckan och som har betalat hela lägeravgiften har rätt att ta upp en kostnad om 250 kr per dag för 14–15 juli som ersättning för förlorad lägervistelse, på reseräkningen.

Reseräkningen inlämnas ifylld vid riksstämmans slut eller insänds till Riksförbundets Sveriges 4H:s kansli senast 31 juli. Reseräkningar inkomna efter den 31 juli utbetalas ej.

RESEERSÄTTNINGSBLANKETT KAN DU LADDA NER HÄR: Reseräkning med avdrag

Till reseräkningen ska fakturor, biljetter, kvitton m.m. bifogas för att ersättning ska utgå!