Kallelse till 4H:s Riksförbundsstämma 2017

Skåne läns 4H och Riksförbundet Sveriges 4H hälsar välkomna till Riksförbundsstämma i Nunnäs den 15-16 juli 2017.

Denna kallelse består av flera delar. Allt är samlat på denna sida.

I denna kallelse hittar du:

 • Stämmohandlingar
  • Innehållandes ärendelista, motioner, propositioner, rapporter och andra underlag till beslut på stämman.
  • Gå igenom dessa handlingar tillsammans med övriga ombud från ert länsförbund och er styrelse innan stämman.
 • Praktisk information
  • Vem är kallad?
  • Hålltider och hitta rätt
  • Anmälan
  • Resa
  • Boende
  • Ersättning
 • Information om Förslagstorg

Hjälp genom stämmans alla märkliga ord och företeelser:


Stämmohandlingar med ärendelista

Ladda ner: Stämmohandlingar 2017 v2 (Ändring: Valberedningens förslag ligger nu som separat bilaga, se nedan)

Om du vill ha handlingarna i tryckt form kan du höra av dig till info@4h.se så skickas dom per post. Uppge postadress.

Följande bilagor kommer att läggas upp här så snart dom är klara och uppdateras löpande om förändringar sker.

– Revisorernas berättelse för 2016

– Verksamhetsberättelse 2016

– Ombudsförteckning

– Specifikation Budget 2018 med noter

– Valberedningensförslag v6 (uppdateras löpande)


Praktisk information

Vem är kallad?

Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman.

Du som sitter med i förtroenderådet.

Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Länsförbunds-/distrikt ska i god tid innan stämman anmäla ombud till Riksförbundets kansli.

Stämman är öppen för åhörare.

Hålltider och hitta rätt

Riksförbundsstämman hålls i anslutning till lägerområdet och det blir enkelt för alla lägerdeltagare att titta in om och lyssna en stund på förhandlingarna.

Förtroenderådet samlas fredagen den 14 juli klockan 13.00 vid stämmolokalen.

– Transport från Hörby Busstation ordnas för dom som behöver. Kontakta Rikslägerarrangören (Vakt och område).

– Förtroenderådet fortsätter sammanträda efter behov under lördagen innan stämmoförhandlingarna.

Stämmoförhandlingarna startar lördagen den 15 juli kl. 13.00 (Förmiddagen enligt programmet för Rix17)

Lördagen avslutas med Förslagstorg (se info längre ner på sidan)

Stämmoförhandlingarna återupptas söndagen den 16 juli kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00

Mat serveras enligt programmet för Rix17.

Anmälan

Riksförbundet står för din lägeravgift under tiden du är på stämman/förtroenderådet. Följ instruktionerna:

För dig som ska…

…Sitta med i förtroenderådet och ej delta på lägret efter stämman

Välj ”Rix17Pass – två dagar”, ange rabattkod ”förtroenderåd”.

…Vara ombud på stämman och ej delta på lägret efter stämman

Välj ”Rix17Pass – två dagar”, ange rabattkod ”ombud”.

…Vara ombud på stämman/sitta med i förtroenderådet och delta på lägret

välj ”Rix16Pass – Vecka”, ange rabattkod ”ombud” alternativt ”förtroenderåd”.

Priset för hela lägret är 1700 kr och stämmoombud/förtroenderåd får två dagar bortdragna från sin deltagaravgift.

 

Till Rix17 webbshop (anmälan) –>

 

Har du redan anmält dig utan rabattkod?

Kontakta arrangören för Rix17 och meddela att du är “ombud” alternativt “förtroenderåd”.

Kontakta riksförbundet och meddela att du är “ombud” eller “förtroenderåd”.

Info om ersättning för lägeravgiften finns under rubriken “Ersättning”.

Resa

Stämmoombud reser lämpligast tillsammans med de övriga deltagarna i länet. Riksförbundet förutsätter att ombuden reser på billigaste sätt. Resa med bil ersätts endast i undantagsfall och endast om samåkning skett.

Information om hur du hittar till lägerplatsen finns på sidan Lägerplatsen

Boende

Riksförbundet erbjuder riksstämmoombuden gratis logi tillsammans med egna länets lägerdeltagare på lägerområdet. Medtag tält.

Mer info andra boendealternativ kommer inom kort.

Ersättning

Ombud erhåller fri resa och kost i samband med riksstämmodagarna 15–16 juli. Inga traktamenten utgår. Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats ersätts med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning endast enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad (se under resa ovan).

De ombud som även är lägerdeltagare under hela lägerveckan och betalat hela lägeravgiften har rätt att ta upp en kostnad om 250 kr per dag för 15–16 juli som ersättning för förlorad lägervistelse, på reseräkningen.

Reseräkningen inlämnas ifylld vid riksstämmans slut eller insändas till Riksförbundets Sveriges 4H:s kansli senast 14 dagar efter det att riksstämman hållits.

Reseräkningen kan laddas ner från www.4h.se/dokument/

Till reseräkningen ska fakturor, biljetter, kvitton m.m. bifogas för att ersättning ska utgå!


Förslagstorg

På årets stämma kommer vi att hålla ett förslagstorg, där olika förslag till stämman kommer att diskuteras, istället för den traditionella formen av utskott. Diskussioner kommer att ske både på förslagstorget och i plenum i stämmolokalen. Ett förslagstorg möjliggör för fler ombud och medlemmar att påverka och känna delaktighet i diskussionerna.

Hur?

Förslagen delas upp i olika stationer. Vid varje station finns ledamöter från riksförbundsstyrelsen. Ombud väljer själva i vilka diskussioner man vill delta, men förslagsvis går man runt till alla stationer. Beslut och diskussioner kommer sedan, som vanligt, att gemensamt tas i plenum.

När?

Förslagstorget kommer att hållas efter avslutade stämmoförhandlingar under lördagen.

Så här går det till, i korta drag:

 • Alla stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid före stämman.
 • På förslagstorget får olika förslag en egen station och en diskussionsledare som ansvarar för stationen.
 • Deltagarna går sedan runt till stationerna och diskuterar med andra som befinner sig vid samma station.
 • Under stämmoförhandlingarna i stämmolokalen kommer förslagen att diskuteras och gemensamma beslut kommer att fattas.