Program hemsida

De poänggivande grenarna på lägertoppen är:
- Länstema
- 4H-andan
- Portalbygge
- 4H-kampen
- Demo
- Volleyboll
- Karlstadrally
- Talang
- Udda idrottsgren

Länstema Varje län ska inför lägret välja ett tema för länstruppen. När ni väljer tema vill vi att ni kopplar temat till ert län.
Länstemat ingår i lägertoppen och bedöms utefter: Hur tydligt temat framställs på lägerområdet Hur det anknyter till ert län Hur passande klädsel
är Hur länet använder sig av temat under veckan t.ex. under tävlingar och aktiviteter Tips: Enhetlig klädsel till länstruppen och heja-ramsor som anknyter till temat.

4H-andan 4H-andan handlar om att vara positiv och sprida en så trevlig stämning som möjligt under lägerveckan. Poängen bedöms utifrån: Gemenskap – Alla ska får vara med och känna sig välkomna Hitta på roliga saker – kanske en aktivitet eller bjuder på sig själva under öppen scen Hjälpa funktionärer och andra deltagare – till exempel hjälpa till att städa i cafétältet eller hjälpa till att fylla andra läns volleybollag Följ regler – till exempel att röka på anvisad plats eller att inte skräpa ner Föregå med gott exempel – att vara trevlig och bemöta andra som man själv vill bli bemött

Portalbygge Under lägrets början kommer varje län att få bygga en portalöppning) till sitt lägerområde. Gärna med koppling till länstemat.
En tävling kommer att arrangeras där portalerna byggs på tid med samma förutsättningar för alla. Bästa design och genomförande bedöms på lägret av en jury utsedd av lägerledningen.

Mixtävling Mixtävlingar går ut på att lära känna deltagarna från alla län. I era mixlag kommer ni att tävla i samarbetsövningar och lekar där gemenskap och samarbete värderas.

4H-kampen  4H-kampen är en kunskapstävling, tävlingen består av en teoretisk och en praktisk del. Tävlingen utförs på klubb och länsnivå, där finalen avgörs på rikslägret. Den teoretiska delens frågor är av allmänbildande karaktär med inslag av föreningskunskap. Den praktiska delen är en samarbetsövning som bedöms av en jury. Ett län får totalt ha två lag. Ett som tävlar i äldre (18år och äldre), och ett som tävlar i yngre (17år och yngre) klass. Ett lag består av 3-5 deltagare.

4H visar och berättar "Demo" I denna gren skall två lag från varje län delta, ett yngre (17år och yngre) och ett äldre (18år och äldre). Lag på 3-5 personer visa upp en ”demonstration” för 2-3 domare och eventuellt ett fåtal personer till som publik. Vi ser gärna att ni kopplar er demonstration till länets tema!
Laget skall förbereda en 7 minuter lång presentation av hur man gör någonting. I presentationen kan man både berätta med ord och visa med rekvisita eller sin egen kropp hur man gör något och vad man ska tänka på när man gör det. Det blir ofta tydligare och ger ofta högre poäng om man har med sig planscher där man skrivit upp stödord. Efter laget är färdiga med sin demonstration skall laget vara beredda på att svara på frågor kring ämnet. Här kan ni se hur bedömningsområdena poängsätts Presentation: 5p Län, klubb, namn & annat. Klädsel: 5p Prydlig, ändamålsenlig & annat. Genomförande: 25p Arbetsplan (ett väl planerat logiskt upplägg), god ordning på arbetsplatsen/alla saker på plats, planscher/utställning (utseende och användning) & sammanfattning (poängtering av det viktigaste och mest givande). Kunskap: 20p Praktiska kunskaper & teoretiska kunskaper. Omdöme: 40p God hållning och kontakt med publiken, klart och tydligt tal, överskådlighet (är ämnet anpassat för visning?), alla medverkande var aktiva, positiva, intresserade och kunniga, tillfälle ges för frågor som besvaras på ett bra sätt, förberedelse och tidsanpassning (hur väl är förberedelserna gjorda) & totaltid. Övrigt: 5p

Volleyboll Volleybollen kom till Sverige genom bl.a. 4H-verksamheten som lärde sig sporten på internationella läger och tog med sig den till Sverige. Sporten har sedan dess varit en tradition på 4H:s Riksläger och många andra 4H-arrangemang och spelas självklart på RIX16 också! Varje län får ha ett yngre lag (17år och yngre) och ett äldre lag (18år och äldre). Ett lag består av max 10 spelare dock endast 6 spelare på planen i taget, var av minst 2 killar och 2 tjejer.

Natt-hajk Hemlig aktivitet.

Karlstadrally Under denna tävling kommer ni få träffa på den riktiga solá i kalsta, traska runt på stadens gator och se den vackra staden Karlstad. I denna tävling mixas alla lägerdeltagare, gamla och unga från norr till söder. Tillsammans ska ni ta er runt i staden och tävla på olika stationer. Tävla, klura och filura för att ta er i mål.

Talang En talang framförs av varje länstrupp och kan innehålla sång, teater, dans eller annat spex och skall vara 10 minuter med marginal på +/- 2 minuter. I årets talang kommer varje län att bli tilldelade en känsla, två föremål och tre ord eller fraser. Allt detta ska finnas med i ert talangbidrag för att få höga poäng. Hur ni använder detta är helt upp till er i länet, bara er egen fantasi sätter gränser! För att det ska vara en överraskning för de andra länen vad talangerna handlar om, kommer länsledarna att informeras om er känsla, era föremål och de ord/fraser ni skall använda er av. Tips för att få höga poäng! Talangen håller sig inom tidsramen Talangen är kopplad till länets egna tema Materialet (känsla, föremål och ord) ni blir tillgivna finns med i talangen Talangen har en röd tråd.

Udda idrottsgren I udda idrottsgren tävlar ni länsvis. Udda idrottsgren är som det låter en udda och annorlunda idrottsgren. Här får länen ställa upp med ett yngre lag (17år och yngre) och ett äldre lag (18år och äldre).

Aktivitetsdagen 

Heldag: Boda Borg i Karlskoga, 140kr/person
På boda borg tävlar man i lag om 3-5 personer. Det fungerar ungefär som fångarna på fortet där hela laget går in i ett rum och ska lösa ett uppdrag. Klarar man uppdraget får man gå vidare till nästa rum osv. I sista rummet får man en stämpel som bevis att man klarat banan. Läs gärna mer på hemsidan där ni även kan se en film. http://www.bodaborg.se/anlaggningar/karlskoga/

Heldag: Hänga i Karlstad, gratis
I Karlstad kan man bl.a shoppa, äta glass vid älven, besöka museum, tornuppstigning i domkyrkan och besöka vattentornet med utsikt över hela Karlstad.
http://karlstad.se/Uppleva-och-gora/

Heldag/halvdag: Sundstabadet, 60kr/person
På Sundstabadet får ni tillgång till relaxavdelningen med aufgussbastu, ångbastu och hamamrum med marmorplatta. Ni får även tillgång till upplevelsebadet med rutschkanor, vattenfall, klättervägg och utomhuspool. Sist men inte minst får ni även vara på träna-delen som har en stor bassäng med hopptorn och motionsbassänger.
http://karlstad.se/sundstabadet/ Vill man inte vara på Sundstabadet hela dagen får man ta en kort promenad in till centrum om man vill.

Heldag/halvdag: Mariebergsskogen – Karlstads stadspark, gratis
I Mariebergsskogen kan man sola och bada, spela minigolf, besöka djurparken Lillskogen, gå tipspromenad, besöka Naturum Värmland, åka rundturståg och njuta av den vackra naturen. Vissa aktiviteter mot liten avgift. http://www.mariebergsskogen.se/

Heldag: Skutberget, gratis
På skutberget kan man sola och bada, spela volleyboll, spela discgolf (mot liten avgift), ta en promenad i motionsspåren och spela minigolf (mot liten avgift). http://firstcamp.se/karlstad/ Vill man inte hänga i Mariebergsskogen hela dagen får man ta en kort promenad in till centrum om man vill.

Heldag:
Fm: Skutberget (läs ovan)
Em: Paintball i Panikfabriken - inomhusbana, 310kr/person
Spela Paintball i Värmlands mest unika paintballbana. Trånga rum och långa korridorer skapar en atmosfär som garanterat får adrenalinet att rusa. Under 18 år krävs målsmans underskrift.

Värmlands Älgpark i Ekshärad, 175kr/person
I Ekshärad finns Värmlands enda älgpark. En unik upplevelse som man aldrig kommer att glömma. Under en två timmars guidad tur (på engelska) får man lära sig mycket om älgar samt att man får ta en promenad i inhängnaden och klappa på älgar!