Vad är Ung 4H?

Ung 4H är en ungdomssektion tillhörande Odenslunds 4H gård. Ung 4H anordnar bland annat aktiviteter som spökvandringar under halloween, luciatåg och ett flertal ponnyridningar. De aktiva i Ung 4H hjälper även till under större evenemang som exempelvis 4H dagen samt Hästens dag.

Ung 4H planerar sina aktiviteter under möten som hålls en gång i månaden där alla barn och ungdomar är välkomna. Ung 4H är gjort för alla barn och ungdomar som är intresserade av verksamheten, aktiviteter och Odenslunds 4H gård som förening.

 

Vem är Ung 4H?
I Ung 4H finns en styrelse med ordförande, vice ordförande och följande tre ledamöter:
Ordförande: Linn Bengtsson
Vice ordförande: Elin Asserlund
Kassör: Florina Kamberaj
Kommunikatör: Hanna Trimmel
Sekreterare: Rebecka Fagersson

Styrelsens uppdrag är att organisera och planera diverse aktiviteter tillsammans med resterande medlemmar i Ung 4H. Odenslunds 4H gårds hemsida uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i kalendern – håll utkik!

Vid eventuella frågor gällande Ung 4H och dess arbete rekommenderar vi er att höra av er till följande mailadress ung4hodenslund@gmail.com