Medlemsavgifter
Medlem                                                                      250 kr/år
2:a, 3:e medlemmen osv i familjen                            165 kr/år

Ridning (terminsvis i grupp)
Barngrupp från 7 år, per  termin                                 1700 kr
Ungdomsgrupp från ca 13 år, per  termin                   2000 kr
Handikappridning 30 min, per termin                          2850 kr
För samtliga ridgrupper krävs att man är medlem från första tillfället.
För handikapplektion krävs att man blir medlem efter andra tillfället.

Ponnyridning
Ponnyridning (på gården)                                             20 kr/runda

Läger
Ridläger                                                                         1300kr
Övriga läger                                                                   1150kr

Uthyrning
Loftet (andra föreningar och privatpersoner)                  600kr/ heldag    300kr/halvdag
(medlemmar)                                                                  400kr/ heldag   200kr/halvdag

Barnkalas
Upp till 8 barn: 900 kr, därefter + 50kr per ytterligare barn.
Städning av loftet skall utföras av hyrestagaren efter barnkalas. Görs ej detta debiteras hyrestagaren ytterligare 200 kr.

Smådjurshotell                                                               400 kr/vecka/ (85 kr/dygn/)
Smådjurshotell m. fler djur från samma hushåll         300 kr/vecka/djur