Medlemsavgifter

Medlem                                                                      250 kr/år

2:a, 3:e medlemmen osv i familjen                            165 kr/år

Ridning

Handikappridning 30 min, per termin                          2850 kr

För handikapplektion krävs att man blir medlem efter andra tillfället.

Ponnyridning

Ponnyridning (på gården)                                             20 kr/runda

Läger

Djurkollo 5 dagar                                                                   1150kr

Äventyrsläger  5 dagar                                                          1000kr

Kaninläger 5 dagar                                                                1000kr

Uthyrning

Loftet (andra föreningar och privatpersoner)                  600kr/ heldag    300kr/halvdag

(medlemmar)                                                                  400kr/ heldag   200kr/halvdag

Barnkalas

Upp till 8 barn: 900 kr, därefter + 50kr per ytterligare barn.

Städning av loftet skall utföras av hyrestagaren efter barnkalas. Görs ej detta debiteras hyrestagaren ytterligare 200 kr.

Smådjurshotell                                                               400 kr/vecka/ (85 kr/dygn)

Smådjurshotell m. fler djur från samma hushåll         300 kr/vecka/djur

Studiebesök för grupper & skolklasser                       20kr/deltagare (pedagoger, ledsagare och dylikt räknas ej med.)