4H är en ideell barn- och ungdomsförening som är till för ALLA.

Här kan man känna sig välkommen oavsett bakgrund, sociala förhållanden eller livstro. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Det betyder att vi inte behöver dela våra religiösa och politiska åsikter med någon annan i föreningen för att bli accepterade och att

alla är välkomna att hjälpa till så gott de kan.

4H:s verksamhet och tänk kretsar kring de fyra H:na.

Huvud – för kunskap och lärande.

Hjärta – för medkänsla.

Hand - för praktisk färdighet.

Hälsa – för ett sunt levnadssätt.

läger2006

4H har även ett motto som lyder “Lära genom att göra.” Detta innebär att man genom praktiska färdigheter ska kunna växa som individ.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.