Hitta till vår gård

Allmänheten är alltid välkommen till vår gård! Gården är handikappanpassad.

Adress:

Odenslunds 4H-gård

Åsvägen

507 41 Borås

För Dig som åker kollektivt:

Buss 1 mot Hässleholmen

Buss 3 mot Svensgärde

Buss 5 mot Brämhult

Hållplats: Hässle torg