Bli medlem i 4H och vår klubb

Som medlem i Odenslunds 4H får du möjlighet att delta i kurser och aktiviteter på och utanför gården.

En av 4H:s grundstenar är demokrati och det är viktigt för oss att medlemmarna är med och påverkar och kommer med förslag på aktiviteter de vill utföra!

Så förutom att delta i våra terminskurser kan du som medlem även medverka på studieresor, läger, temadagar och mycket mer!

För dig upp till 25 år är priset 255kr/år
För dig från 26år är priset 425kr/år

Med medlemskapet följer även en kollektiv olycksfallsförsäkring.

https://www.antribe.com/org/4h/odenslunds-4h/bli-medlem