Betalning

Anmälan blir bindande först när du betalat in deltagaravgiften på angivet bankgiro. Ange OCR-nummer.
För att delta på våra läger krävs medlemskap i 4H.

Försäkring

I medlemsavgiften ingår försäkringsskydd för olycksfall.
Obs! Om ditt barn är skrivet i annat land än Sverige omfattas de inte av vår medlemsförsäkring.
Som målsman är du då ansvarig för att se till att ditt barn är försäkrat under vistelsen på läger.

Avanmälan

  • Vid avanmälan minst 14 dagar före lägrets början återbetalas deltagaravgiften. Återbetalningen sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.
  • Vid avanmälan senare är 14 dagar men tidigare än 7 dagar före lägrets början återbetalas 50% av deltagaravgiften.
  • Vid avanmälan senare än 7 dagar innan lägrets början är lägeravgiften förverkad och återbetalas ej.
  • Vid återbud innan lägrets start på grund av sjukdom återbetalas lägeravgiften i sin helhet.

Avbruten lägervistelse

  1. Avbryter deltagare lägervistelsen under lägret återbetalas 20 procent av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag (gäller ej om punkt 2 nedan trätt i kraft). Gällande dagskostnad = Lägeravgiften dividerat med antalet lägerdagar.
  2. Måste deltagaren skiljas från lägret på grund av grov olydnad eller brott mot ordningsreglerna, sedan minst två tillsägelser skett, återbetalas icke någon del av erlagd avgift.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som gör att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden –inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas gällande dagskostnad för de dagar som ej arrangerats.
Återbetalning sker inom 30 dagar från händelsen.
Gällande dagskostnad = Lägeravgiften dividerat med antalet lägerdagar.
Alla ovan nämnda återbetalningar sker utan någon som helst ränta.