Klubbårsmöte 2023

serrietecknare dec

Snart är det dags för årsmöte 2023 och kom ihåg att årsmötet är ett tillfälle för barn och unga att lära sig om föreningsdemokrati! Se det som en chans till lärande och utveckling.

Du hittar alla dokument och mallar för 2023 här: https://www.4h.se/medlemshandbok/viktiga-dokument/

OBS! Stadgarna ändrades 2021 och det innebar en ny ärendelista för klubbårsmötet. Punkten ”Antagande av stadgar” ska från och med riksförbundsstämman 2021 alltid vara med som en punkt på klubbårsmötet, så även 2023. 2022 ändrades stadgarna igen på riksförbundsstämman, denna gång togs ”sista kvartalare” bort. Det är alltså den ändringen som ska godkännas på klubbårsmötet 2023 under punkten ”antagande av stadgar”.

 

Årsmöteshandlingar skickas in till info@4h.se senast sista april 2023

Det är också viktigt att ert protokoll skickas in till oss efter årsmötet. Årsmötesrapporteringen ligger till grund för det bidrag vi som rikstäckande organisation får från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och som finansierar kansliet, hemsidan, medlemssystemet, nationella konferensen, personalkonferensen, digitala utbildningar och mycket annat. Ju fler godkända årsmötesprotokoll, desto mer kan vi erbjuda klubbar och medlemmar i form av utbildningar, träffar och service. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra.
Döp mailet till Årsmöteshandlingar. Mailet ska innehålla:

  • Årsmötesprotokoll, påskrivet av alla mötesfunktionärer
  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar från 2022 där klubbens namn och säte står med
  • Konstituerande protokoll

 

Om du har några frågor, hör av dig till info@4h.se

Skriven av Riksförbundet Sveriges 4H,

  Inlagd i kategori: Nyheter