Ett tryggt 4H

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Till hjälp för att uppnå visionen finns 4H-andan som tydliggör särskilt viktiga ställningstaganden, som ska genomsyra all verksamhet och alla våra aktiviteter. I 4H-andan tas bland annat demokrati och mångfald upp.

Demokrati
4H ska:
· Ta hänsyn till alla medlemmars åsikter.
· Utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas intressen.
· Arbeta på en nivå där alla förstår och kan delta i beslutsprocessen.

Mångfald och jämlikhet
Alla 4H-aktiviteter ska:
· Aktivt bidra till att alla deltagare känner sig välkomna i organisationen.
· Verka för en icke-diskriminerande attityd mellan såväl ideella som anställda.
· Alltid använda platser/lokaler som passar målgruppen och där alla känner sig välkomna.

Mår du dåligt (barn och ungdom)?

Om du mår dåligt, blivit illa behandlad eller på annat sätt inte har det bra finns det hjälp att få! Det brukar vara bra att prata med en vuxen du känner och litar på, kanske en lärare, skolkurator eller släkting. Här finns tips på fler ställen dit du kan vända dig för hjälp eller för att få kunskap.

Socialtjänsten

Deras jobb är att hjälpa barn, unga och familjer som inte har det bra hemma. Det kan vara att du är orolig, rädd eller att vuxna hemma slåss, hotar, bråkar eller inte tar hand om dig på det sätt du behöver. På kollpasoc.se kan du läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med och hur du hittar socialtjänsten i din kommun.

Vårdcentralen eller Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Du kan kontakta vårdcentralen eller BUP om du mår dåligt. Läs på 1177.se var du kan hitta din närmaste mottagning.

Ungdomsmottagningen

Här kan du få hjälp med frågor om sex och kroppen men också om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Här kan du som ungdom alltid ha kontakt med någon utan att berätta för vårdnadshavare. På UMO finns mer information om vad Ungdomsmottagningen kan hjälpa till med. Där kan du också hitta din närmaste Ungdomsmottagning.

Hjälp i skolan

Om du har det dåligt i skolan är det viktigt att du berättar det för en vuxen du litar på. På elevhälsan/skolhälsovården finns ofta sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare som är vana att prata med barn. På skolans hemsida brukar du hitta telefonnummer.

Stöd från Rädda Barnen

Orostelefonen om radikalisering – Hit kan du ringa om du är orolig för någon som uttrycker hat och extrema åsikter. Eller om du själv är i en miljö som du vill lämna.

Kärleken är fri – Rädda Barnens chatt för frågor om allt som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Safe place – I appen Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa dig att lättare komma till ro och må bättre. Ladda ner safe place för apple eller för android

Appen Miniila för dig som är ung och på flykt – Miniila är en app med information om var du kan hitta hjälp och stöd i hela Europa. Appen är gratis och finns på språken: arabiska, farsi, tigrinja, franska och engelska. Ladda ned Miniila för Apple eller för Anderiod.

Anonymt stöd för barn och unga

Ibland är det skönt att få prata med en vuxen utan att säga vem en är, det finns många olika ställen som kan hjälpa till via telefon, chatt, mail och IRL.
Bris – Du kan ringa, maila eller chatta med vuxna på Bris – Barnens rätt i samhället. Telefonnummer: 116 111 de har öppet dygnet runt.
Ungasjourer.se  – Här finns kontaktuppgifter och öppettider till alla Sveriges ungdomsjourer.
Killar.se – Här kan du som är kille chatta med unga och vuxna.
Jourhavande kompis – Här kan chatta med unga, drivs av Röda Korsets ungdomsförbund.
Tilia – Här kan du chatta om att må psykiskt dåligt.
Unga relationer – Här kan du få stöd via chatt och information om du blir utsatt för våld i din relation eller är den som utsätter. Eller om du är kompis till någon som utsätter/utsätts.
Ellencentret –  De har en stödchatt och information för dig mellan 15-25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning och sex som självskadebeteende.
Novahuset – Erbjuder stöd och rådgivning till dig som har blivit utsatt för någon form av sexuellt våld, oavsett om övergreppet har skett online eller offline.
Brottsofferjouren – Här kan du få stöd om du blivit utsatt för ett brott, blivit vittne eller är anhörig. Du behöver inte ha polisanmält något för att få stöd.
Storasyster – Erbjuder stöd till dig från 13 år oavsett könsidentitet, som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp.
BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på teckenspråk. Här kan du som är döv eller hörselskadad få pepp, stöd eller ställa frågor på svenska, skriven svenska eller teckenspråk.
Maskrosbarn – Här kan du chatta med vuxna om hur det är att leva med en förälder som inte mår bra.
Epcat stödlinje – De ger hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år.
Självmordslinjen, Mind – Här kan du få hjälp om du eller någon du känner tänker på självmord. Du kan ringa 90 101, chatta eller mejla.

BRIS chatt

Bild källa: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-oss/

Information för barn och unga

BO, Barnombudsmannen – En statlig myndighet som informerar om barnkonventionen och undersöker hur den fungerar i Sverige.
Dags att prata om – Här finns information om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och om att ha skilda föräldrar som inte kommer överens.
Jagvillveta.se – Här kan du läsa om vad som är ett brott och hur du kan få hjälp om du varit med om ett brott. Det finns också information om vad som händer när man anmäler och om det blir rättegång.

Källa: Rädda Barnen

 

Mår du dåligt (vuxen)?

Har du som vuxen frågor eller funderingar som rör barn och unga? Då kan du ringa Bris vuxentelefon om barn på 077- 150 50 50.

Vill du som vuxen stötta barn som känner oro för krig? Läs mer på bris.se: https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/stotta-barn-som-kanner-oro-for-krig/

 

BRIS vuxen

Bild källa: https://www.bris.se/for-vuxna/start/bris-vuxentelefon/

Om 4H:s visselblåsartjänst

I 4H-klubbarna ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att klubben följer 4H-andan oavsett om klubben finns på en 4H-gård eller inte. Därför ska visselblåsartjänsten inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från 4H-andan. I första hand ska en medlem som misstänker avvikelser från 4H-andan alltid vända sig klubbens styrelse.

Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder 4H en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från 4H-andan inom verksamheten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela 4Hs verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt. En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med syfte att skada eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom 4H – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din klubbstyrelse.

 

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om:

  • Kränkande särbehandling och mobbning
  • Övergrepp
  • Trakasserier

 

Hur hanteras mitt ärende?

1. Skicka ditt ärende till etttryggt4H@4h.se

Tänk på att använda en mailadress där inte ditt namn står med om du vill vara anonym.

När ett ärende kommer in till 4H lyfts det upp till generalsekreteraren och verkställande utskott i riksförbundsstyrelsen. Efter det skickas återkoppling till den mail du mailade ifrån senast fyra veckor efter.

Om ditt ärende gäller generalsekreteraren eller verkställande utskott ska du istället maila malin.widell@4h.se

2. Hänvisning

Om ditt ärende inte kan behandlas av 4Hs visselblåsartjänst hänvisar vi dig till andra personer där du kan få hjälp. Det kan t.ex. vara så att händelser behöver polisanmälas eller att det finns andra organisationer som har bättre kunskap om ämnet än vi.

3, Hantering

Om 4Hs visselblåsartjänst kan hjälpa dig får du veta hur vi går vidare innan vi kontaktar din klubb eller någon annan. Här kan du också bli ombedd att berätta mer så att vi förstår bättre.

__________________________________________________________________________________________

Hur jobbar 4H med HBTQ-frågor?

“Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Det återstår dock en del utmaningar när det gäller hbtqi-personers situation, inte minst när det gäller transpersoners situation och den låga kunskapen om situationen för personer med intersexvariation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.”

Källa: Regeringens hemsida

 

4H-andan, tillsammans med stadgarna, genomsyrar all vår verksamhet från Kalix i norr till Skåne i söder.

I 4H-andan står det bland annat:

  • På alla 4H-aktiviteter jobbar vi för att alla ska känna sig välkomna i organisationen
  • På alla 4H-aktiviteter jobbar vi för en icke-diskriminerande attityd
  • På alla 4H-aktiviteter jobbar vi för en ökad förståelse för medmänniskan

Läs hela 4H-andan här: https://www.4h.se/wp-content/uploads/2015/05/4H-andan_reviderad-2017_hemsida.pdf

 

4H jobbar ständigt med att bli en mer inkluderande organisation.

Hittills 2022 har vi genomfört följande aktiviteter:

  • All anställd personal på riksförbundet har gått RFSLs utbildning “en grundkurs inom hbtq”
  • Nationell utbildningshelg om HBTQi för medlemmar
  • HBTQ som en inriktning på nationella konferensen

pride progress

Från och med 2022 använder vi oss av progress flaggan:

Prideflaggan är en populär symbol i HBTQ-rörelsen. Den står för stolthet och mångfaldhomosexuellabisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och tolerans.

Flaggan ovan är en flagga som kallas Progress Pride Flag. Den inkluderar även den kamp som lyfts av Black Lives Matter-rörelsen och synliggör transpersoner och visar stöd i tider då transpersoners rättigheter ifrågasätts.

Skriven av Riksförbundet Sveriges 4H,

  Inlagd i kategori: Nyheter