Välkommen till Norrbottens 4H

 

Coronaviruset, uppdaterad 22 januari 2021 information med anledning av coronaviruset

Nytt beslut kom från regeringen den 21/1 att barn- och ungdomsverksamhet (för dem som är födda 2005 eller senare) får starta igång sin verksamhet igen, både inomhus och utomhus. Vår rekommendation är dock att fortsätta vara utomhus i möjligaste mån och att anpassa verksamheten så att smittspridning kan undvikas. 

Följ folkhälsomyndighetens lokala restriktioner och rekommendationer. <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/barns-fritidsaktiviteter-ska-kunna-halla-oppet/>
 

 

Lyckat läger trots dåligt väder, 20-21 augusti
Två lägerdagar med massor av kul. Barn från Jokkmokk, Vuollerim och Porjus tillverkade pilbågar, testade graffiti och målade en gemensam tavla.

Ett stort tack till våra fyra fantastiska ledare och till Anders

Sunna som höll i graffitin.

På fredag eftermiddag blev det lite dramatik när en stormby drog förbi och tälttaket åkte en luftfärd. Lyckligtvis blev ingen skadad. PS. Graffititavlan gick att rädda 

Lägret medfinansieras av Sparbanken Nord Framtidsbanken Jokkmokk 

4H är en partipolitiskt obunden förening. 

De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Dessa fyra H:n beskriver målen med vår verksamhet; Huvud -lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser. Hjärta -medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur. Hand –utveckling och färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser. Hälsa- ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge. 

Vårat motto är “att lära genom att göra”. 4H består av 4H-klubbar och 4H-gårdar. Dessa organiserar sig under 4H-län efter geografisk placering och länen i sin tur organiserar sig under Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundets hemsida finner ni på www.4h.se. 

4H:s vision 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 

4H:s pedagogik och motto 

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling. 

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress. 

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften. 

4
2 (1)12

 

 

Planeringskonferens 9 september
Anmäl dig till info@norrbottens4h.se senast 3/9 för
att få handlingarna skickade till dig.
Mötet hålls digitalt via Zoom.
Välkommen med anmälan!