Välkommen till Norrbottens 4H

 

Planeringskonferens 29 september, kl. 18.00
Medlemmar och klubbarnas valda ombud hälsas välkomna att planera för den verksamhet vi vill ha i Norrbotten 2022. Konferensen hålls digitalt via Zoom.

Anmälan till info@norrbottens4h.se senast 20 september. Mer info och länk till mötet skickas till anmälda.
___________________________________________________________________

Extra länsförbundsstämma 2021

Norrbottens 4H:s länsförbund kallar till extrastämma där frågan om att 4H-klubbar inom länsförbundet inlämnar 4H-klubbens årsmöteshandlingar till länsförbundet.

Bildande av aktivitetsgrupp.

Länsförbundsstyrelsen för Norrbottens 4H kallar till extrastämma 2021. Stämman kommer att genomföras digitalt via Zoom, onsdagen 18 augusti kl. 18.00.

Anmälan:

Anmälan av 4H-klubbarnas valda ombud samt åhörare görs via mail till Norrbottens 4H: info@norrbottens4h.se senast den 13 augusti. Därefter kommer mer information och mötesinbjudan till Zoom skickas ut via mail.

Om 4H-klubbarna anmäler ombud som inte var anmäld som ombud till länsförbundsstämman 2 juni måste man visa att 4H-klubben genomfört årsmöte genom att sända in årsmötes och konstitueringsprotokoll.

Agendan för mötet är:

1. Extrastämmans öppnande

2. Val av ordförande och vice ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängden

6. Fråga om extrastämmans behöriga utlysande

7. Fråga om Norrbottens 4H:s länsförbund begäran om tillägg i Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H – Länsförbund/Distrikt. För att uppfylla stadgans krav på föreningsmässig verksamhet ska 4H-klubbar inom länsförbundet inlämna 4H-klubbens årsmöteshandlingar såsom:

  1. A) Underskrivet årsmötesprotokoll inkl. konstitueringsprotokoll med närvarolista
  2. B) Underskriven verksamhetsberättelseföregående år
  3. C) Ekonomiska handlingar föregående år
  4. D) Balans- och resultaträkning E) Revisionsberättelse  F) Kassaintyg
  5. G) Lista på vilka som sitter på vilken post i klubbstyrelsen samt kontaktuppgifter till samtliga (namn, e-post, telefon)
  6. H) Verksamhetsplaneringkommande år
  7. I) Budgetkommande år

Årsmöteshandlingarna ska lämnas in senast 1 april eller snarast efter genomfört årsmöte.

  1. Bildande av aktivitetsgrupp9. Stämmans avslutande

Välkommen önskar Länsförbundsstyrelsen för Norrbottens 4H

 

 

Lyckat läger trots dåligt väder, 20-21 augusti
Två lägerdagar med massor av kul. Barn från Jokkmokk, Vuollerim och Porjus tillverkade pilbågar, testade graffiti och målade en gemensam tavla.

Ett stort tack till våra fyra fantastiska ledare och till Anders

Sunna som höll i graffitin.

På fredag eftermiddag blev det lite dramatik när en stormby drog förbi och tälttaket åkte en luftfärd. Lyckligtvis blev ingen skadad. PS. Graffititavlan gick att rädda 

Lägret medfinansieras av Sparbanken Nord Framtidsbanken Jokkmokk 

4H är en partipolitiskt obunden förening. 

De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Dessa fyra H:n beskriver målen med vår verksamhet; Huvud -lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser. Hjärta -medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur. Hand –utveckling och färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser. Hälsa- ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge. 

Vårat motto är “att lära genom att göra”. 4H består av 4H-klubbar och 4H-gårdar. Dessa organiserar sig under 4H-län efter geografisk placering och länen i sin tur organiserar sig under Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundets hemsida finner ni på www.4h.se. 

4H:s vision 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 

4H:s pedagogik och motto 

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling. 

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress. 

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften. 

4
2 (1)12