Välkommen till Norrbottens 4H

 

___________________________________________________________________

 

Årsmötet ska hållas innan 10 mars 2023. Därefter ska årsmöteshandlingar skickas till länsförbundet senast 20 mars. Länsförbundet skickar därefter handlingarna till Riksförbundet.

Mallar till årsmötet finns att beställa via mail: info@norrbottens4h.se

På riksförbundsstämman 2021 togs beslut om att ändra stadgarna och ärendelistan för årsmöten. Därför är det viktigt att ni använder mallen för årsmötesprotokoll, så att inget missas. Vill du läsa mer om beslut som togs på riksförbundsstämman? Gör det här: https://www.4h.se/kloverbladet/riksforbundsstamman-2021/ 

4H är en partipolitiskt obunden förening. 

De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Dessa fyra H:n beskriver målen med vår verksamhet; Huvud –lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser. Hjärta -medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur. Hand –utveckling och färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser. Hälsa ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge. 

Vårat motto är “att lära genom att göra”. 4H består av 4H-klubbar och 4H-gårdar. Dessa organiserar sig under 4H-län efter geografisk placering och länen i sin tur organiserar sig under Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundets hemsida finner ni på www.4h.se. 

4H:s vision 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 

4H:s pedagogik och motto 

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling. 

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress. 

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften. 

4
2 (1)12