Styrelse

 

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte, som brukar vara i slutet av året/början av nästa. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.

Om du är medlem kan du skriva en motion (förslag) och mejla/posta/lämna till oss innan årsmötet.

Vi vill gärna veta vad ni vill och tycker! Även om du inte är medlem vill vi gärna höra idéer och synpunkter. Välkommen att kontakta oss i styrelsen!

 

Naturhjältarnas 4H-klubb 2019 års styrelse

 

Petra Smyth, ordförande

Camilla Skogberg, vice ordförande

Elena Smyth, kassör

Max Bullerjahn, ledamot

Lina Hadin Lusth, ledamot

 

Att vara med i styrelsen är ett tillfälle för dig som vill få inblick i demokrati och vad 4H är. Här får man vara med och påverka och vi välkomnar nytänkande. Du ska vara minst 13 år, annars kan du söka tillsammans med en förälder.

I Naturhjältarnas 4H-klubbs styrelse förväntas du att;

Delta i minst fyra styrelsemöten per år. Styrelsemöten brukar hållas ca. 1 gång per månad

Delta i ett av våra större arrangemang som familjedag eller fixardag, och vid något tillfälle under sommaren.

Sätta dig in i verksamheten, eller en del av verksamheten utifrån intresse, och bidra med engagemang, idéer och synpunkter.

Tillsammans planera, leda och fördela arbetet inom organisationen

Ansvara för att förvalta organisationens medel, utveckla och stärka organisationen

Att arbeta i styrelse ger dig…

Kunskap om organisationen

Kunskap om hur en organisations verksamhet fungerar

Möjlighet att påverka och leda organisationen här och nu

Möjlighet att lära känna nya människor

Möjlighet att nyttja din kompetens för att utveckla och stärka föreningen

En ny utmaning och personlig utveckling

I vår styrelse kompletterar vi varandra, har ett tillåtande klimat och arbetar omsorgsfullt med verksamheten för att utveckla och stärka den utifrån fattade beslut på årsmötet.

 

4H avdelningar

4H vill ge ungdomar möjlighet att utvecklas tillsammans under mottot ” lära genom att göra “.

Bor du i Gävleborgs län och vill du göra något för och med barn och ungdomar?

Era aktiviteter kan bli del av vår förening genom att vara en avdelning av föreningen.

En avdelning behöver 5 st medlemmar mellan 7-25 år. (naturligtvis får man vara många fler både yngre och äldre)

Kontakta oss för mer information!

naturhjaltarna@4h.se

 

Styrelse

 

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte, som brukar vara i slutet av året/början av nästa. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.

Om du är medlem kan du skriva en motion (förslag) och mejla/posta/lämna till oss innan årsmötet.

Vi vill gärna veta vad ni vill och tycker! Även om du inte är medlem vill vi gärna höra idéer och synpunkter. Välkommen att kontakta oss i styrelsen!

 

2018 års styrelse

 

Petra Smyth, ordförande. Tel. 076-100 24 68

Rebecca Larsson, kassör. Tel. 070-465 52 45

Elena Smyth, vice ordförande. Tel. 073-4234920

Max Bullerjahn, ledarmot. Tel. 070-3774021

Fanny Lundgren, ledarmot.

Jennifer Härtull Croona, suppleant.

Camilla Skoglund, suppleant.

Julianna Smyth, suppleant.

 

En 4H-klubb i varje by!

 

4H vill ge ungdomar möjlighet att utvecklas tillsammans under mottot ” lära genom att göra “.

Bor du i Gävleborgs län? 

Vill du göra något för och med barn och ungdomar?

4H är en social förening och inom 4H ryms många olika aktiviteter så valfriheten är stor!

Enkelt att starta en 4H klubb!

5 st medlemmar mellan 7-25 år.

(naturligtvis får man vara många fler både yngre och äldre)

1 st aktivitet

En styrelse bestående av minst 3 st personer

Ett årsmöte, ett planeringsmöte

En verksamhetsberättelse

Godkännande av Sveriges 4H: stadgar

I varje 4H klubb bestämmer medlemmarna själva vilken aktivitet och inriktning klubben ska ha.

alla är välkomna

alla får vara med

alla får plats

alla intressen räknas

alla lika viktiga

Klubbarna får stöd och hjälp på Riks och Länsnivå

Försäkringar, medlemsregister, riksläger, utbildning m.m.