Styrelse

 

4H är en ideell förening där medlemmarna bestämmer verksamheten och vad som händer på den egna klubben eller gården.

Klubbstyrelsen har till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.

Om du är medlem kan du skriva en motion (förslag) och ge till någon i styrelsen innan årsmötet.

 

Naturhjältarnas 4H-klubb 2021 års styrelse

 

Petra Smyth, ordförande

Camilla Skogberg, vice ordförande

vakant, kassör

Johanna Widoff, ledamot

Hanna Törnström, ledamot

Julianna Smyth, ledarmot

 

Vår ungdomsstyrelse BUSA är också igång, vill du vara med? Kontakta Nea eller Celine.

 

Att vara med i styrelsen är ett tillfälle för dig som vill få inblick i demokrati och vad 4H är. Du ska vara minst 13 år, annars kan du söka tillsammans med en förälder.

I Naturhjältarnas 4H-klubbs styrelse förväntas du att;

Delta i minst fyra styrelsemöten per år. Styrelsemöten brukar hållas ca. 1 gång per månad

Delta i ett av våra större arrangemang som familjedag eller fixardag, och vid något tillfälle under sommaren.

Sätta dig in i verksamheten, eller en del av verksamheten utifrån intresse, och bidra med engagemang, idéer och synpunkter.

Tillsammans planera, leda och fördela arbetet inom organisationen

Ansvara för att förvalta organisationens medel, utveckla och stärka organisationen

 

Att arbeta i styrelse ger dig…

Kunskap om organisationen

Kunskap om hur en organisations verksamhet fungerar

Möjlighet att påverka och leda organisationen här och nu

Möjlighet att lära känna nya människor

Möjlighet att nyttja din kompetens för att utveckla och stärka föreningen

En ny utmaning och personlig utveckling

 

I vår styrelse kompletterar vi varandra, har ett tillåtande klimat och arbetar omsorgsfullt med verksamheten för att utveckla och stärka den utifrån beslut fattade på årsmötet.