Verksamhet

På grund av nya riktlinjer gällande avdelningar uppdateras materialen nedan. Nya material förväntas vara klara i Q2.

 


 

Medlemsförsäkring

4H:s medlemsförsäkring


 

Riktlinjer och policyer


 

Resor och försäkringar


 

Stämmohandlingar 

2021

Undertecknad revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Stämmohandlingar 2021 – Uppdaterade 2021-08-06

RS4H Budgetförslag stämma 2021

Noter budget

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Verksamhetsberättelser

2018

 

2017