Värvning av medlemmar och registrering av medlemskap

 

Inbjudningsfunktion

Det finns en inbjudningsfunktion på klubbens sida på MemberSky. Den kan alla medlemmar se och använda sig av för att tipsa om att bli medlem.

Värva medlemmar med hjälp av medlemstalong

Det är viktigt att vi alltid tänker på att bjuda in fler till gemenskapen i 4H. Som medlemsorganisation är medlemmar, både de som ger av sin tid och de som “bara” är medlemmar viktiga, det viktigase. Vår ekonomi beror helt på antalet medlemmar. Ju fler vi är desto större chans har vi att nå ut och också få ökat stöd och finansiering för vår verksamhet i alla delar av landet. och de som bara är med men stöttar genom att vara medlem.

Ni kan bjuda in personer att själva bli medlemmar och registrera sig i vårt medlemssystem. Men för många är det en för hög tröskel och därför har vi tagit fram en medlemstalong. Skriv ut och ha med den på alla era aktiviteter. Be personer som vill bli medlemmar fylla i det direkt. Samla sedan in talongerna och registrera dom som medlemmar i medlemsystemet. Då skickas fakturan till deras mejl.

Så här använder ni de nya medlemstalongerna:

  1. Skriv ut en bunt och ha med på alla aktiviteter
  1. Fråga alla om de vill bli medlemmar och berätta varför det är ett viktigt och bra sätt att stötta 4H på, speciellt om de är mellan 6-25 år.

  1. Samla in de ifyllda talongerna

  1. Ge dem till en person som kan registrera personen i medlemssystemet
  1. Registrera personen i medlemssystemet. I samband med detta mejlas fakturan ut till personens mejl

       6. Meddela gärna personen att de själva kan logga in på sitt medlemskonto genom att återställa lösenordet

Hur hanterar vi medlemmar som inte själva registrerar sig i Membersky utan blir medlem via talong eller ändå betalat medlemsavgiften på annat sätt tex i samband med deltagaravgift?

I första hand påminner ni dem om att själva registrera sig. Det är först när de är registrerade i 4H:s medlemssystem som de är medlemmar, det räcker inte med att betala medlemsavgiften enbart.

Om detta inte fungerar kan ni själva skapa ett konto åt dem genom att använda medlemstalongen nedan och sedan registrera konto åt medlemmen i medlemssystemet. Genom att använda medlemstalongen får ni godkännande från medlemmen om att deras personuppgifter behandlas i enlighet med 4H:s medlemsvillkor samt medlemssystemets datapolicy och användarvillkor. Dessa kan ni hitta och visa via www.4h.se/bli-medlem. Var noga med att alla deras kontaktuppgifter fylls i på talongen så att vi kan nå dem inför förnyelse nästa år och så att ni kan registrera dem i medlemssystemet. Faktura för medlemsavgiften skickas direkt till mejladressen som är angiven när kontot skapas. Till samma mailadress kan man också meddela medlemmen om inloggningsuppgifter och möjligheten till att byta lösenord.

 

Vad gör vi om personer inte klarar av eller orkar registrera sig i MemberSky själva men ändå vill bli medlemmar?

Försöka hjälpa dem på olika sätt. Kanske sätta upp en eller flera datorer vid en aktivitet och hjälpa dem direkt med att skapa medlemskap. Om det behövs kan ni samla in uppgifterna som behövs på annat sätt kanske genom en anmälan till en aktivitet och följ stegen enligt ovan men skicka fakturan/inbetalningsuppgifter för medlemsavgiften till personen. Glöm inte att ni måste ha minst personnummer, adress, mejladress och telefonnummer.

Ni kan också använda medlemstalongerna ovan för att få in uppgifterna och få godkännande på de villkor som finns och sedan kan ni registrera dem manuellt själva i medlemssystemet och mejla dem deras faktura. Detta är ett bra sätt för att förhindra att vi tappar medlemmar.

 

Hur kan klubbarna markera vilken medlem som tillhör vilken avdelning?

Logga in på ditt konto. Går in på medlemslistan och klicka in på en medlem. Där kan du se avdelningar och tilldela personen den avdelning de tillhör. Dessa funktioner är på ständig utveckling och det kommer gå att både sortera och filtrera allt mer. Tänk på att om ni använder er av avdelningar så måste alla medlemmar tillhöra minst en avdelning.


 

Tre tips direkt från verksamheten

Isabelle Hall Wilkens, representant från Skälby 4H-gård i Kalmar delar med sig av sina tre bästa tips för att nå ut till fler och få dem att registrera sig via det nya medlemssystemet.

Jag har mailat ut länken direkt till vår klubb där de ska bli medlemmar, på så vis behöver de inte leta upp klubben själva

 

Jag har stämt av med alla som går på kurser och aktiviteter om de kommit in i systemet, har de inte de tar jag personlig kontakt, Mail, Facebook eller när de är på gården och berättar vikten varför de måste blir medlemmar och hur de gör i vårt nya system.

 

Varje gång vi har en ny kurs som startar mailar jag dem (för vi har inte alla kurser i MemberSky än) med länken och berättar hur de blir medlemmar och varför de måste detta.