Värva medlemmar och registrera medlemskap

Det är viktigt att vi alltid tänker på att bjuda in fler till gemenskapen i 4H. Som medlemsorganisation är medlemmar, både de som ger av sin tid och de som “bara” är medlemmar viktiga. Vår ekonomi och därmed vår möjlighet att driva verksamheten beror helt på antalet medlemmar. Ju fler vi är desto större chans har vi att nå ut och också få ökat stöd och finansiering för vår verksamhet i alla delar av landet.

Värvning av medlemmar

Via medlemsystemet (att föredra):

Det finns en inbjudningsfunktion på klubbens sida på Antribe. Den kan alla medlemmar se och använda sig av för att tipsa någon om att bli medlem. Klubben kan även skicka ut en länk direkt till klubbens sida i Antribe ”Bli medlem”, då hamnar personen som klickar på länken rätt direkt. Vid aktiviteter kan ni hjälpa nya medlemmar att registrera medlemskap direkt via mobilen.

 

Med hjälp av medlemstalong:

I enstaka fall kan det finnas förhinder till att registrera medlemmar direkt i systemet. Därför har vi tagit fram en medlemstalong. Skriv ut och ha med den på alla era aktiviteter. Be personer som vill bli medlemmar fylla i det direkt. Samla sedan in talongerna och registrera dom som medlemmar i medlemsystemet. Då skickas fakturan till deras mejl.

Så här gör ni med medlemstalongerna för att kunna registrera medlemmen i systemet:

  • Skriv ut en bunt och ha med på alla aktiviteter (även de som inte kräver medlemskap)
  • Fråga alla om de vill bli medlemmar och berätta varför det är ett viktigt och bra sätt att stötta 4H på, speciellt om de är mellan 6-25 år.
  • Samla in de ifyllda talongerna
  • Ge dem till en person som kan registrera personen i medlemssystemet
  • Registrera personen i medlemssystemet. I samband med detta mejlas fakturan ut till personens mejl
  • Meddela personen att de själva kan logga in på sitt medlemskonto genom att återställa lösenordet
  • MEDLEMSTALONG

 

Hur hanterar vi medlemmar som inte själva registrerar sig i Antribe utan blir medlem via talong eller ändå betalat medlemsavgiften på annat sätt tex i samband med deltagaravgift?

I första hand påminner ni dem om att själva registrera sig i systemet. Det är först när de är registrerade i 4H:s medlemssystem som de är medlemmar, det räcker inte med att betala medlemsavgiften enbart.

Om detta inte fungerar kan ni själva skapa ett konto åt dem genom att använda medlemstalongen nedan och sedan registrera konto åt medlemmen i medlemssystemet. Genom att använda medlemstalongen får ni godkännande från medlemmen om att deras personuppgifter behandlas i enlighet med 4H:s medlemsvillkor samt medlemssystemets datapolicy och användarvillkor. Dessa kan ni hitta och visa via www.4h.se/bli-medlem. Var noga med att alla deras kontaktuppgifter fylls i på talongen så att vi kan nå dem inför förnyelse nästa år och så att ni kan registrera dem i medlemssystemet. Faktura för medlemsavgiften skickas direkt till mejladressen som är angiven när kontot skapas. Till samma mailadress kan man också meddela medlemmen om inloggningsuppgifter och möjligheten till att byta lösenord

 

Tre tips direkt från verksamheten

Isabelle Hall Wilkens, representant från Skälby 4H-gård i Kalmar delar med sig av sina tre bästa tips för att nå ut till fler och få dem att registrera sig via det nya medlemssystemet.

”Jag har mailat ut länken direkt till vår klubb där de ska bli medlemmar, på så vis behöver de inte leta upp klubben själva

Jag har stämt av med alla som går på kurser och aktiviteter om de kommit in i systemet, har de inte de tar jag personlig kontakt, Mail, Facebook eller när de är på gården och berättar vikten varför de måste blir medlemmar och hur de gör i vårt nya system.

Varje gång vi har en ny kurs som startar mailar jag dem (för vi har inte alla kurser i MemberSky än) med länken och berättar hur de blir medlemmar och varför de måste detta.”