Starta 4H-gård

Att starta en 4H-gård är en lång process som inbegriper såväl säkring av finansiering, att tillse att lokaler uppfyller kraven för offentlig förevisning samt att det i övrigt finns förutsättningar att bedriva en kvalitativ verksamhet enligt 4H:s riktlinjer.

En möjlig väg framåt är att starta en 4H-verksamhet i lite mindre skala för att etablera sig och sedan skala upp den i samarbete med exempelvis en kommun.

Vill du veta mer om hur du går tillväga, kontakta info@4h.se så hjälper vi dig vidare. Ange vilken kommun det gäller samt kontaktuppgifter till dig.