4H-gårdar

För att vara en godkänd 4H-gård måste 4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer följas, grundkraven uppfyllas och redovisas via den årliga egenkontrollen.

För frågor och inrapportering kan du kontakta Riksförbundet Sveriges 4H via mail på info@4h.se eller ta kontakt med ditt närmaste länsförbund.


 

Vad är en 4H-gård?

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform och den första 4H-gården startades i Vallentuna och hette då ”Stall Maja”. Idag heter den Vallentuna 4H-gård. 4H-gårdarna i Sverige har cirka 1,5 miljoner besökare varje år.

4H-gården ska erbjuda aktiv verksamhet och får enligt 4H:s riktlinjer inte likna en djurpark. 4H-gården skall efterlikna en svensk bondgård med självhushåll, svenska lantraser och de växter som odlas skall vara arter som finns på svenska gårdar. 4H-gårdar ligger ofta i städer och drivs av ett länsförbund inom 4H eller en 4H-klubb.

Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i alla de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och den enskildes personlighetsutveckling gynnas i enlighet med vårt motto; ”lära genom att göra”. Vilket i förlängningen ger välmående barn och ungdomar. De lär sig tidigt ta ansvar i små steg och växer med uppgiften. Från att exempelvis varit medlem i en djurskötargrupp och lärt sig ta ansvar för en get till att några år senare bli ledare och hålla i en djurskötargrupp och där ta ansvar för både barn och djur. Varje 4H-gård har minst en 4H-klubb knuten till sig och i den ska medlemmarna få vara med och påverka, de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar genom erfarenhet, intresse och utbildning inom styrelsearbete och demokrati.

Det går bra att ge möjlighet till att prova på en aktivitet eller ha öppen besöksverksamhet, men för att delta i återkommande aktiviteter och läger krävs medlemskap. 4H är en medlemsorganisation och för att kunna fortsätta att driva organisationen behöver vi som organisation ha så många medlemmar som möjligt, både de som är aktiva och ger av sin tid men även de som är medlemmar för att de vill stötta en bra verksamhet.  För att vår medlemsförsäkring ska gälla måste man vara medlem i Sveriges 4H. Därför måste man vara medlem för att kunna delta på aktiviteter.

Broschyr om 4H-gårdar:

Vad är en 4H-gård


Vill du starta en 4H-gård?

Nedan finner du mer information om hur det går till att starta en 4H-gård samt det första steget i processen- nämligen intresseanmälan!

Att starta 4H-gård

Intresseanmälan 4H-gårdKrav för nya 4H-gårdar

Detta ska uppfyllas, genomföras och rapporteras in till närmaste länsförbund samt till Riksförbundet Sveriges 4H: 

  • Hur kvalitetskraven ska uppfyllas och vilka mål gården har långsiktigt och kortsiktigt.
  • Verksamhetsplan för 4H-verksamheten
  • Budget och redogörelse för finansieringen både kortsiktigt och långsiktigt.
  • Egenkontroll för kvalitetskrav av 4H-gård (grundkraven)
  • Skicka med bilder på eventuella djur, stallar och olika delar av gården

 

Material att använda:

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer

Kvalitetskrav 4H-gård

Egenkontroll Grundkrav

Ansökan om godkännande av 4H-gård