Registrera förening hos Skatteverket

I Sverige finns inget centralt register med alla ideella föreningar vilket har med föreningsfriheten att göra. Det finns därför heller inget krav att registrera föreningar så länge den inte betalar ut löner, ersättningar eller redovisar moms. Föreningar som har anställda eller betalar ut andra former av ersättningar eller redovisar moms måste registrera sig hos Skatteverket vilket du kan läsa mer om här nedan.

Att registrera en förening hos Skatteverket betyder att föreningen får ett organisationsnummer och det kan behövas ibland vilket det står mer om i stycket här ovan och under. Det är inte nödvändigt att registrera organisationen hos skatteverket. Det är lite fler saker som ni måste tänka på om ni registrerar er förening hos skatteverket än om ni låter bli, så gör det bara om ni känner att det är nödvändigt.

Att registrera organisationen hos skatteverket innebär att organisationen finns registrerad som ideell förening och får ett organisationsnummer. Det är ganska lätt att registrera en förening hos Skatteverket. Det finns inget krav på att ideella föreningar ska registreras eller ha ett organisationsnummer utan de räknas lika mycket som föreningar i alla fall, men ibland kan organisationsnummer krävas för att kunna hyra lokaler, skriva kontrakt eller avtal, att kunna starta upp ett bankonto i organisationens namn och för att kunna söka bidrag till exempel.

Organisationsnumret fungerar ungefär som ett personnummer och visar att organisationen är en juridisk person som har vissa rättigheter och skyldigheter, till exempel att ni deklarerar årligen. En ideell förening räknas som en juridisk person med eller utan personnummer. Undersök vilka behov ni har för att veta om ni behöver ett organisationsnummer eller inte. Om ni inte behöver det är det enklare att inte ha ett organisationsnummer.

Om ni har ett totalt kapital på över 1,5 miljoner bör ni vara en registrerad förening med organisationsnummer för då är ni bokföringsskyldiga, eller om ni har anställda för då behöver ni betala skatt, se mer.

Som sagt finns det både för- och nackdelar med att registrera en föreningen, allt beror på era behov. Ni kan alltid få veta mer hos Skatteverket eller fråga någon på riksförbundskansliet.

 

Det här behöver du göra för att starta en ideell förening

Ansökningsblanketten för att bilda en ideell förening finns på Skatteverkets hemsida.

Till ansökan ska det bifogas kopior av organisationens:

  • Stadgar
  • Protokoll från konstituerande möte som visar…- att föreningen bildats och antagit ett namn (den måste bildats av mins tre personer)- att stadgar har antagits (måste reglera minst namn, syfte och beslutsgång)

    - att styrelse valts och vilka som ingår i styrelse.

    - Protokoll på vem/vilka som är firmatecknare

 

Läs mer om vad du har för skyldigheter och vad som behövs för att registrera en ideell förening på Skatteverkets hemsida.