Övrigt

 

Vilken typ av statistik kan jag få ut för min klubb? Hur gör jag det?

Administratören för klubben kan när den är inloggad i MemberSky hitta en del statistik om sin klubb på menyn statistik. På sin klubbs sida finns menyn Statistik. Där kan man i nuläget se i nummer hur många betalda och obetalda medlemmar klubben har samt antal evenemang och avdelningar. Det går också att få en medlemslista i olika filformat. Denna funktion är under utveckling. Exportera dock i minsta möjliga mån då det är lättare att hålla koll på vart personuppgifterna är om de inte lämnar medlemssystemet.

 

Går det att göra mejlutskick via medlemsregistret?

Detta är en funktion som kommer utvecklas framöver, men eftersom den inte är en kritisk funktion kommer den inte prioriteras. Den kommer tidigast vara på plats under hösten 2019.

 

När man är på medlems-fliken så kan man filtrera efter avdelningar men inte efter klubbar. Skriver man däremot in en klubb, t.ex., Valinge, i “Fritext”-rutan då kommer det upp vilka som är med i Valinges 4H-klubb. Men det står inte någonstans att de är med i Valinge.

 

Rutan “Grupp” används för att sortera fram medlemmar ur en specifik grupp (Klubb). Under “Kolumner” kan man välja att visa kolumnen “Grupper”. Då visas vilken klubb de tillhör. Detta ser lite olika ut beroende på vilket organisatonsled man har behörighet till. Detta är något som kommer ses över.

 

Det behövs utbildning för personal och förtroendevalda som är administratörer runtom i landet. Hur och när kommer det ske?

Om det upplevs att det finns ett behov av utbildning så kommer vi försöka ordna det. Eftersom medlemssystemet hela utvecklas och förändras så är risken att det vi lär ut snabbt är inaktuellt. Just nu är det viktigaste stödet denna FAQ och att kontakta info@4h.se eller hjälpa varandra.