Öppna bankkonto

 

Behöver vi ett bankkonto?

Om ni får ett mindre bidrag och ni enbart ska använda det till exempelvis att köpa fika kan ni klara er utan ett bankkonto och enbart ha en handkassa. Men ska ni betala fakturor så är det ett måste.

Vad behöver vi göra för att öppna ett bankkonto?

För att kunna öppna ett bankkonto som är kopplat till organisationen måste avdelningen vara registrerad som förening hos skatteverket och ha fått ett organisationsnummer (Läs mer här).

Vid öppnandet av ett bankkonto måste ni kunna visa upp ett signerat årsmötesprotokoll där det står vilka som är valda till styrelsen samt ett signerat protokollsutdrag från styrelsemötet där det beslutades vilka som valdes till firmatecknare där både namn och fullständigt personnummer måste finnas med i beslutet. Läs mer om val av firmatecknare här och mer om signering av protokoll här.

Välj bank

Det spelar egentligen ingen roll vilken bank ni väljer, men det är bra om den har ett fysiskt kontor nära er eftersom det underlättar när ni ska öppna ett bankkonto eller byta firmatecknare.

Att öppna ett bankkonto

Eftersom olika banker gör på lite olika sätt är det lättast om ni kontaktar den bank där ni vill öppna ett bankkonto. Vi rekommenderar att minst två personer som är firmatecknare har tillgång till internetbanken samt att dessa tecknar firma två i förening. Har ni valt detta krävs att ni båda skriver på papperna från banken.

Konto i någons privata bank

Om ni behöver ett bankkonto men inte vill registrera föreningen hos skatteverket är enda alternativet att använda en av era egna internetbanker. MEN det är då väldigt viktigt att ni inte blandar ihop era egna pengar med föreningens. Öppna ett specifikt konto som enbart används till föreningens pengar.

Vi rekommenderar…

… att ni öppnar ett konto i organisationens namn om ni har mer än fika pengar. Det är krångligare i början men enklare i det långa loppet när personer slutar och nya tillkommer och så slipper ni tänka på att hålla isär era egna pengar från föreningens.