Öppna bankkonto

 

Välj bank

Jämför kostnaderna för bankkonto och välj den bank som passar er 4H-klubb.

Öppna ett bankkonto

För att kunna öppna ett bankkonto som är kopplat till organisationen måste 4H-klubben vara registrerad som förening hos skatteverket och ha fått ett organisationsnummer.

Vid öppnandet av ett bankkonto måste ni kunna visa upp ett signerat årsmötesprotokoll där det står vilka som är valda till styrelsen samt ett signerat protokollsutdrag från styrelsemötet där det beslutades vilka som valdes till firmatecknare där både namn och fullständigt personnummer måste finnas med i beslutet. En del banker kräver att deras egen mall för val av firmatecknare används. Kolla därför först med er bank.

Konto i någons privata bank

Om ni behöver ett bankkonto men inte vill registrera föreningen hos skatteverket är enda alternativet att använda en av era egna internetbanker. MEN det är då väldigt viktigt att ni inte blandar ihop era egna pengar med föreningens. Öppna ett specifikt konto som enbart används till föreningens pengar.