Matskolan är ett dagläger för barn och unga som gillar att laga mat och baka eller som vill lära sig mer om just matlagning. Vi lagar frukostar, luncher, mellanmål och bakar en del goda grejer. Detta varvas med tävlingar och lekar. Under veckan gör vi också utflykter och besöker bl.a en bondgård. Idén är att ge barn och unga kunskap om matlagning, kost och motion på ett roligt, lärorikt och aktivt sätt. Målet är att Matskolorna ska vara roliga och motiverande, så att barnen kommer hem fyllda med inspiration och nyfikenhet för att både laga mat och våga prova nya rätter och råvaror.

Matskolor arrangeras av 4H:s olika länsförbund och lokala klubbar i varierande omfattning.

Syftet med pärmen är att ge goda förutsättningar för att skapa kvalitativ lägerverksamhet. Använd pärmen som utgångspunkt när ni planerar, genomför och utvärderar ert 4H-läger.

Pim&Pella är 4H:s bokserie om allemansrätten som tagits fram tillsammans med Studiefrämjandet. Metodmaterial har tagits fram så att man enkelt kan använda boken genom en tipsrunda på 4H-gården.

Medlemmarna får via sina företag lära sig mer om ekonomi, bokföring och försäljning vilket man på många sätt har nytta av hela livet. Utöver detta får medlemmarna även möjlighet att driva ett projekt från idé till verklighet, vilket i många avseenden kan ses som den viktigaste lärdomen.

Sommarläger på nya platser var ett projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv. I det framtagna lägerkonceptet skapades läger som skilde sig från många tidigare 4H-läger. De flesta 4H-läger har haft närhet till djur, vilket vi främst förknippas med. I detta lägerkoncept har fokus istället varit på att nå ut till en ny målgrupp och etablera vår verksamhet på nya platser.

Rutinmaterial är framtaget för dig som vill skapa ett 4H-läger eller en annan 4H-aktivitet. Här kan du läsa om hur projektet, Sommarläger på nya platser, tog fram ett lägerkoncept med fokus på att nå ut till en ny målgrupp. Till rutindokumentet medföljer även recept- och aktivitetsdokument.

Sedan 2018 har Hallands 4H arbetat med
att tillgängliggöra 4H:s matskolor, ett
koncept som tidigare var bundet till orter
med hemkunskapssalar. I ett projekt med
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Leader och LLUH
(Lokalt Ledd Utveckling Halland) tog man
fram fem mobila kök för att 4H enkelt
skulle kunna ta sig till fler olika platser och
därmed nå fler barn och unga.

2022 utvecklades projektet än en gång
när Sveriges 4H fick projektmedel från
Svenskt Friluftsliv. På temat ”äta ute” var
nu målet att ta sig till 10 nya olika platser
och med de mobila köken erbjuda fler
barn och unga utomhusmatlagning
tillsammans, samtidigt som 4H delar
kunskap om allemansrätten samt
friluftsliv för god hälsa.

Det här är 4H:s nya digitala kunskapsportal. Här hittar du olika kurser som du kan gå i din egen takt när det passar dig. Det finns digitala utbildningar för:

  • Styrelse
  • Medlem
  • Ledare
  • 4H-gård
  • Anställd

Kunskapsportalen är en del av ett projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv 2022-2023 och är under uppbyggnad. Det läggs upp fler och fler utbildningar under projektets gång. I dagsläget finns det utbildningar kopplat till ledarskap och friluftsliv.

 

Har du frågor om när det är din tur att bli insläppt i kunskapsportalen? Maila kunskapsportal@4h.se

Mellan 2022 och 2024 har 4H haft möjligheten att bedriva projektet ”Ett friluftsliv nära dig”, med stöd från Svenskt Friluftsliv. En strategi togs fram första året genom dialog och besök hos Hallands 4H. Under 2023 testades den framtagna strategin i Skånes 4H och under 2024 testas den nationellt.

 

Här kan du läsa den senaste versionen av strategin.