Härskartekniker och främjartekniker

Härskartekniker kan beskrivas som olika sociala metoder en person kan använda för att trycka ned sin omgivning, styra över andra, skapa en hierarki med sig själv i toppen eller behålla sin maktposition. De finns där människor möts. 

 

Härskartekniker kan användas både medvetet och utstuderat eller omedvetet och oreflekterat. Hur som är det viktigt att ha koll på härskarteknikerna för att kunna medvetande göra de både hos sig själ och hos andra.

Inom politiken är härskartekniker vanlig förekommande och där kan de ibland användas medvetet för att trycka ner sin motståndare men det är något vi som parti tar avstånd ifrån då vi värnar om ett schyst och konstruktivt debattklimat. Alla människor kan drabbas av härskartekniker men det är vanligare att personer som avviker från normen och är i en lägre maktposition som bland annat kvinnor eller unga, drabbas oftare.

Att känna till härskarteknikerna gör att vi kan identifiera och belysa de om de används och på så sätt hitta bra och konstruktiva strategier att bemöta dem på. Härskartekniker är ett viktigt och användbart begrepp inom feminismen för att uppmärksamma hur makthavare/normen ofta använder metoder för att upprätthålla förtrycket över andra grupper.

Vi har alla ett ansvar för att minimera och motarbeta härskartekniker, men som ledare för en grupp har du ett extra stort ansvar för att identifiera, förebygga och motverka härskarbeteende, både hos dig själv och hos andra. För att lyckas med detta behöver du kunskap om härskartekniker samt lära dig effektiva motstrategier och bekräftartekniker. Motstrategier och bekräftartekniker beskrivs här till höger

Vanligtvis brukar det talas om att det finns fem härskartekniker men två nya har identifierats utöver grundteorin och det är de två längst ner här i listan.  

Här är härskarteknikerna. 

 1. Osynliggörande
 2. Förlöjligande
 3. Undanhållande av information
 4. Dubbelbestraffning
 5. Påförande av skuld och skam
 6. Objektifiering
 7. Våld eller hot om våld

 

DE 7 HÄRSKARTEKNIKERNA 

 

1. Osynliggörande 

En person ignorerar en annan för att tysta och marginalisera den. Det kan t.ex. vara att ignorera vad någon nyss sade, upprepa det och ta åt sig är för den andres idé. Det kan också vara att bläddra i papper, gäspa med flit eller skrapa med stolar så fort någon annan försöker prata.

2. Förlöjligande 

Att håna eller driva med någon som gör den löjlig eller förminskad. Uttrycket “Du är så söt när du är arg!” som svar på någons ilska, att jämföra någon med en rolig karaktär från en film eller skratta åt någons uttal är vanliga förlöjligande härskartekniker.

3. Undanhållande av information 

En person blir utesluten och marginaliserad genom att väsentlig information undanhålls. Exempelvis att kollegor låter någon annan förstå att de har haft ett möte som vederbörande “borde” ha varit med på fastän de inte sagt när mötet är åt personen.

4. Dubbelbestraffning 

En person gör “fel” oavsett ifall de gör si eller så och blir straffad för det. Det kan vara att du får klagomål av din partner att du är för ohälsosam. När du sedan börjar träna får du skäll för att du är borta för mycket.

5. Påförande av skuld och skam 

Att få andra att skämmas för vilka de är och vad andra har gjort mot dem. Ofta en blandning av förlöjligande och dubbelbestraffning. Det kan vara att ingen lyssnar på dig. Du börjar tro att det är eftersom du uttrycker dig konstigt eller att ingen säger åt dig att ett möte ska hållas och du får kritik för att du inte själv kollade upp när det skulle ske.

6. Objektifiering 

Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang.

7. Våld eller hot om våld 

Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

MOTSTRATEGIER OCH BEKRÄFTARTEKNIKER 

Att bemöta härskartekniker kan vara svårt men här nedan kommer några motstrategier beskrivas som kan användas och få god effekt.  

Bekräftartekniker kommer också att beskrivas som kan bryta och ändra det sociala klimatet. Bekräftarteknikerna är särskilt viktiga för dig som ledare för att kunna skapa ett bra klimat.

Motstrategier 

Konkreta tips på hur du kan värja dig när du blivit utsatt för härskartekniker, det du kan göra för att bemöta och oskadliggöra ett upplevt härskarbeteende.

Bekräftartekniker 

Det du använder för att förebygga och motarbeta att härskarbeteenden förekommer. Helt enkelt ett smart sätt att förändra det sociala klimat och skapa en god miljö där människor trivs och samarbetar.

Det som står i parentes i listan nedan är den härskarteknik som motstrategin eller bekräftartekniken förhåller sig till.  

 1. Ta plats (osylinggörande)
 2. Synliggörande (osynliggörande)
 3. Ifrågasätta (förlöjligande)
 4. Respektera (förlöjligande)
 5. Kräv korten på bordet (undanhållande av information)
 6. Informera (undanhållande av information)
 7. Bryt mönstret (dubbelbestraffning)
 8. Hänsynstagande (dubbelbestraffning)
 9. Intellektualisera (påförande av skuld och skam)
 10. Bekräfta dig själv och andra (påförande av skuld och skam)

1. Ta plats  

(motstrategi till osynliggörande)

Försök att undvika offerpositionen och kräv lugnt att bli sedd och lyssnad på. Det brukar vara bäst genom att ställa frågor snarare än att anklaga. En fråga kan vara “Hörde jag rätt?” eller “Menar du verkligen?”. Humor kan också funka som att säga “Oj nu glömde du presentera mig men sånt kan ju hända den bästa”.

2. Synliggörande  

(bekräftarteknik till osynliggörande) 

För att bidra till en motsatt kultur där osynliggörande inte förekommer är det viktigt att ta människor i sin omgivning på allvar och visa att man bryr sig. Synliggörande handlar om att ge personer bekräftelse och uppskattning för sina idéer, till exempel att benämna vid namn: ”Som Kim sa tidigare…”. Den som synliggör andra sprider positiva ringar, bidrar till att sätta ett klimat och blir på så sätt själv synlig. En metod till möten kan vara att ha rundor där alla får chansen att säga något.

3. Ifrågasätta  

(motstrategi till förlöjligande)

Skratta inte med när någon skämtar på din eller någon annans bekostnad, bryt och analysera: ”Vänta nu, vad var det du sa?” eller ”Nu skrattade ni bort något som jag tycker är viktigt”. Försök hålla dig lugn och logisk och gör klart att beteendet inte accepteras. Det kan fungera att kommentera att härskartekniken används. Tar man fram härskarteknikerna i ljuset blir det svårare att upprätthålla dem. Säg till exempel ”Jag tycker det är farligt med sådana skämt, eftersom många kan tycka att de är obehagliga. Det kan vara bra att tänka på nästa gång.”

4. Respektera  

(bekräftarteknik till förlöjligande)

Motsatsen till en kultur där man förlöjligar varandra är en kultur där man respekterar och stöttar varandra. För att förstärka den goda kulturen kan du som ledare uppmuntra alla att alltid våga fråga. Det kan vara genom att förklara svåra ord så alla kan förstå och på så sätt sätter du ett klimat där alla inte förväntas förstå allt. Alla idéer är värda att tänkas på så ta de alltid seriöst. De kan antingen utveckla nya tankebanor och inspirera till nytänkande eller utvecklas och bli bra även om det vid första anblicken inte verkar så.

5. Kräv korten på bordet  

(motstrategi till undanhållande av information)

Påpeka att du inte har fått all information. Du är inte dum, någon gör dig dum genom att undanhålla information. Utgå dock alltid ifrån att det inte är avsiktligt, om du inte är helt säker på motsatsen. ”Vad bra att ni diskuterat detta, nu kan ni informera mig så kan vi bestämma sedan.”

6. Informera  

(bekräftarteknik till undanhållande av information)

För att inte själv tillämpa ”undanhållande av information” bör man sträva efter att alla alltid ska veta så mycket som möjligt och vara noga med att informera och inkludera alla berörda i beslutsprocesser. Förutsätt inte att alla har samma information som du har, se till att alltid berätta bakgrunden till det ni talar om eller ska besluta om på så sätt kan ni få en gemensam bild av frågorna. Undvik att hålla diskussioner utanför mötestid när inte alla är med, då finns det risk att några inte får möjlighet att påverka.

7. Bryt mönstret  

(motstrategi till dubbelbestraffning)

Fundera över dina egna värderingar och prioriteringar så kan du lättare bemöta dubbelbestraffning. Om du vet vad som är viktigt för dig är det lättare att vara tydlig med hur du tänker och förklara för personen.

Om du blir utsatt: Konfrontera personen och ifrågasätt vad den säger. Be om konstruktiva lösningar.

8. Hänsynstagande  

(bekräftarteknik till dubbelbestraffning)

Motsatsen till dubbelbestraffning är hänsynstagande. Utgå ifrån att alla alltid gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Med hjälp av den tanken blir det lättare att inte döma, och att istället försöka hitta en konstruktiv lösning. Att komma sent till ett möte är inte bra, men personen kan ha gjort sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Anklaga inte utan tala om hur jobbigt det blev för dig när personen var sen. Utgå från ett jag-budskap när du formulerar dig och fråga vad som hände. Då bekräftar du den andra och låter den får uttrycka dina egna känslor.

Ta er tid till att ha dialog om vad alla individer i gruppen behöver för att känna trygghet och för att göra ett bra jobb. Var nyfiken på vad som finns i varandras liv förutom ert gemensamma möte!

Metoder kan vara att att inleda mötet med en “Må-runda” eller sätta upp ett gruppkontrakt.

9. Intellektualisera  

(motstrategi till påförande av skuld och skam)

Försök att bli medveten om varför du känner skuld i vissa situationer. Hur upplever andra situationen? Försöker någon vältra över sina egen känslor på dig? Ligger felet egentligen i situationen? Eller i fördelningen av uppgifter? Du kan också höja blicken ytterligare och titta om en specifik situation har någon koppling till normer.

10. Bekräfta dig själv och andra  

(bekräftarteknik till påförande av skuld och skam)

Motsatsen till att påföra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Istället för att kommentera att någon gör för lite, uppmärksammar du det positiva som personen bidrar med. Det är nära kopplat till strategin med hänsynstagande. Bekräfta människor som ber om hjälp eller som faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen tjänar på att människor tar på sig för mycket eller har dåligt samvete för att de inte gör tillräckligt. Det leder bara till att arbetet utförs sämre och med mindre tillfredsställelse. Bra metoder är att jobba medvetet med feedback i gruppen eller med avstämningar om hur arbetet går och hur ens tid ser ut.