Fysisk tillgänglighet

Att inte känna sig välkommen eller inte trivas i en grupp för att man har någon slags funktionsnedsättning är alltid ett misslyckande.  Vi ska alltid stäva efter att de av oss med funktionsnedsättningar ska kunna delta på lika villkor som andra. Beroende på funktionsnedsättning, så behövs lite olika åtgärder och råd.

Råden gällande astma och allergi är ofta svårare att följa i många delar av vår verksamhet eftersom mycket verksamhet är kopplad till djur, men kan vara bra att tänka på vid andra typer av verksamheter som också finns i 4H.

Innan träffen 

Glöm inte att i kallelse eller information tydligt skriva ut kontaktinformation till den person som har hand om det praktiska kring mötet. Skriv också en uppmaning att den som har frågor på grund av sin funktionsnedsättning oavsett diagnos, kan kontakta personen ifråga. Detta för att mötet ska bli så bra som möjligt för alla. Den som önskar delta i mötet men har särskilda behov vet då vart hen ska vända sig vid eventuella frågor.

Rörelsenedsättning 

 • Undersök om lokalen har trappor och om det i så fall finns tillgång till ramp eller hiss. Om du väljer mellan en lokal som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelsefunktion eller en lokal som inte är det, välj alltid den tillgängliga lokalen. I inbjudan skriv alltid ut om lokalen är tillgänglig eller inte för personer med rörelsehinder.
 • Om lokalen har en separat ingång för personer med rörelsehinder, så kallad handikappingång, undersök i förväg att du har tillgång till nyckel att öppna den. Säkra även att du vet hur den som använder ingången påkallar din uppmärksamhet (till exempel genom ljud- eller ljussignal, via separat telefon osv).
 • Undersök om det finns tillgång till RWC, så kallad handikapptoalett. Skriv ut i inbjudan om anpassad toalett finns eller inte.
 • I inbjudan skriv tydligt adress och våningsplan som aktiviteten ska vara på. Skriv även ut start och sluttid samt ett telefonnummer som går att nå en ansvarig person på. Detta för att underlätta för eventuella färdtjänsttransporter.
 • Gör i ordning minst en plats för person som använder rullstol och som är integrerad i rummet.

Synnedsättning 

 • Skicka ut material som ska tas upp på mötet i förväg, så att den som har en synnedsättning kan ta fram materialet på lämpligt media (gäller även för dyslektiker). Detta är extra viktigt om du ska visa en Powerpoint-presentation och inte tänker läsa all text eller tydligt berätta om vad som står. Att få materialet i förväg är en fördel för alla, eftersom det finns andra som vill sätta sig in i materialet före mötet.
 • Särskilt att tänka på: En text som scannats in som en bild och sparats som en pdf-fil, fungerar dåligt för personer med synnedsättningar. Däremot fungerar det utmärkt att skriva ut ett dokument som en pdf-fil.

Hörselnedsättning 

 • Kontrollera om lokalen har en ljudanläggning och hur den fungerar före mötet. Om det är en större möteslokal eller om någon av de närvarande ber om det, använd alltid ljudanläggningen. Skriv ut i inbjudan att ljudanläggning och/eller hörselslinga finns.
 • Särskilt att tänka på: Om någon behöver hjälp av en teckenspråkstolk, be i inbjudan att hen kontaktar er i god tid, så ni tillsammans kan undersöka möjligheterna till denna hjälp.

Astma och allergi 

 • Uppmana gärna redan i inbjudan/kallelse att alla ska undvika att använda starkt doftande parfymer och rakvatten
 • Om ni ska servera något ätbart, uppmana redan i inbjudan att alla meddelar eventuella livsmedelsallergier.
 • Uppmana redan i inbjudan att den som har pälsdjur inte bör klappa dem utan att ha tvättat sig innan de kommer till mötet.
 • OBS!

Att tänka på under träffen 

Rörelsenedsättning 

 • Mingelsituationer eller höga så kallade barbord blir lätt utestängande för personer som använder rullstol. Då det är svårt att kunna delta i diskussioner då alla personer runt omkring står upp.
 • Fika och matsituationer kan för många med rörelsehinder bli komplicerade. Erbjud gärna din hjälp att bära eventuella tallrikar, glas eller kopp. Men acceptera ett nej tack.
 • Många med rörelsehinder har ofta smärtproblematik och har svårt att sitta stilla i flera timmar i sträck. Att ha en kort rast en gång i timmen är en bra regel för alla.

Synnedsättning 

 • Vissa situationer är svårare att hantera för personer med synnedsättning. Det kan till exempel vara att ta mat, röra sig och ta kontakt med andra i bullriga miljöer osv. Om du ser att personen ifråga verkar behöva hjälp eller ser osäker ut, erbjud gärna din hjälp, men acceptera ett nej tack.

Hörselnedsättning 

 • Om det finns en hörselslinga i lokalen, använd den alltid.
 • Om du använder en handmikrofon, håll den en liten bit ifrån munnen när du talar.
 • Om du har ordet, vänd dig mot de övriga mötesdeltagarna (om det går), så att den som har en hörselnedsättning ser din mun när du talar.

Astma och allergi 

 • Spara förpackningarna och låt dem ligga framme där maten serveras, så att alla som behöver kan läsa på dem att livsmedlet inte innehåller den allergen som just hen är allergisk mot.
 • Bjud aldrig på jordnötter eller produkter som innehåller jordnötter.
 • Eventuella rökare ombeds att inte röka precis utanför entrén samt efter fimpning avvakta någon minut innan de går in (så att kläderna hinner lufta ur den starkaste rökdoften)

Att tänka på efter träffen

Rörelsenedsättning 

 • Tänk på att hålla de tider som uppgivits i inbjudan, då till exempel färdtjänst är mycket noga med att bokade tider följs.
 • Om ni planerar att gå ut och äta tillsammans efter mötet. Kontrollera innan att stället ni valt fungerar för personer med rörelsehinder vad gäller att komma in i/ut ur lokalen och har en tillgänglig toalett.
 • Om någon använder färdtjänst. Kontrollera att färdtjänsten efter mötets slut verkligen hämtar upp personen i fråga.

Synnedsättning 

 • Om ni efter mötet skickar ut handlingar till deltagarna. Säkerställ att handlingarna även fungerar att läsa för personer med synnedsättning.

Astma och allergi 

 • Om ni planerar att gå ut och äta tillsammans efter mötet. Kontrollera innan att miljön fungerar även för personer med astma eller allergier.