Förnyelse av medlemskap

I slutet på januari får de som var medlemmar under föregående år ett förnyelserbjudande via mejl med instruktioner om hur de förnyar sitt medlemskap.
Mailet sänds ut till den mailadress som de registrerat sig med i medlemssystemet.

Med detta utskick genereras en medlemskapsfaktura per automatik. Medlemmen kan själv hämta upp fakturan i systemet och betala den om hen önskar vara fortsatt medlem, alternativt radera fakturan via länken som följer med förnyelseutskicket. Riksförbundet har beslutat att alla obetalda medlemskap som i slutet på juni ännu ligger kvar från detta utskick kommer att raderas per automatik.